HomevestiU Vatikanu Konferencija o smanjenju rasipanja hrane

U Vatikanu Konferencija o smanjenju rasipanja hrane

Na slici: Papa Franjo i članovi Banke hrane  (Vatican Media)

Papinska akademija znanosti pozvala je stručnjake iz cijeloga svijeta kako bi razmišljali o rješenjima protiv rasipanja hrane i iskorištavanja plodne zemlje. U svojem tweetu Papa uputio poruku sudionicima konferencije: Mi, koji molimo Gospodina za kruh svagdanji, moramo zaustaviti kulturu otpada. Rasipanje hrane podržava glad i klimatske promjene.

Smanjiti količinu hrane koja se gubi u procesima proizvodnje, prerade i distribucije, kako to traže ciljevi održivoga razvoja koje su odredili Ujedinjeni narodi i, na drugom mjestu,  nadvladati kulturu otpada o kojoj je papa Franjo pisao u enciklici „Laudato si’“, u kojoj se od nas traže konkretne promjene na općoj razini, teme su Konferencije o smanjenju rasipanja hrane koja se danas i sutra održava u Vatikanu, a organizirala ju je Papinska akademija znanosti. Tim događajem Sveta Stolica namjerava istaknuti da rasipanje i gubitak hrane nisu samo moralno pitanje, nego i štetne pojave za planet zbog stakleničkih plinova, rasipanja vode i zemlje koja se koristi za proizvodnju hrane, a što se iznad svega odražava na najsiromašnije stanovništvo čiji se rad raspršuje i ugrožavaju sredstva za život.

Jedan je od ciljeva Papinske akademije znanosti promicati napredak znanstvenih rješenja, doći do različitih zajednica širenjem potrebnog saveza za suočavanje s gubitkom i rasipanjem hrane, te dati preporuke za širenje opće prehrambene sigurnosti. Papa Franjo je uvijek pokazivao posebnu osjetljivost prema tom izazovu, te se i danas u svom tweetu osvrnuo na tu temu napominjući: Mi, koji molimo Gospodina za kruh svagdanji, moramo zaustaviti kulturu otpada. Rasipanje hrane podržava glad i klimatske promjene.

Značajno je i obraćanje Svetoga Oca, 18. maja, članovima Europske federacije banaka hrane u kojem je rekao: Borba protiv strašne rane gladi znači boriti se protiv otpada. Rasipanje pokazuje nezanimanje za stvari i ravnodušnost prema onima kojima hrana nedostaje. Rasipanje je najgori izraz otpada. Isus je, nakon što je razdijelio kruhove mnoštvu, zatražio da se skupi sve što je preostalo, kako ništa ne bi bilo izgubljeno (Iv 6,12). Potrebno je skupljati da bismo podijelili i ne proizvoditi da bismo rasipali. Rasipati hranu znači odbacivati ljude. Danas je sablažnjivo ne biti svjestan koliko je hrana dragocjeno dobro i kako mnogo toga dobra loše završava – istaknuo je Papa.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: