HomevestiUredu glavnoga revizora u Vatikanu papa Franjo dao status antikorupcijske vlasti

Uredu glavnoga revizora u Vatikanu papa Franjo dao status antikorupcijske vlasti

Papa Franjo je odobrio nove Statute Ureda glavnoga revizora u Vatikanu, dajući mu status antikorupcijske vlasti

Treći paragraf prvoga članka, glavna je točka po čemu se novi Statut razlikuje od prvoga koji je na snazi od 2015. godine, nakon ustanovljenja Vijeća za gospodarstvo motu proprijem ‘Fidelis dispensator et prudens’, od 24. februara 2014. godine, kojim je osnovan i ured glavnoga revizora. U članku se, naime, napominje da je taj ured antikorupcijska vlast, u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda protiv korupcije (Mérida konvencije) koju je Opća skupština usvojila 31. oktobra 2003., a koja je – kako je u razgovoru za našu radijsku postaju rekao naš ravnatelj programā Andrea Tornielli – za Svetu Stolicu na snazi od 19. oktobra 2016. godine.

Druga novost u novim Statutima koje je Papa potpisao 21. januara, a na snagu stupaju 16. februara ove godine, a koju je također istaknuo Tornielli, jesu veće ovlasti revizora. U Statutu iz 2015. godine, primjerice, u 4. članku stoji da revizor može tražiti od ustanovā i administracijā… sve informacije i dokumentaciju važne financijske ili administrativne naravi, dok za njegovo djelovanje u novom Statutu stoji: „Glavni revizor traži i dobiva od ustanovā i administracijā koje su predmet revizije…“, te mu se stoga ne može priječiti pristup informacijama i dokumentima gospodarske ili administrativne naravi potrebnima za izvršenje revizije.

Osim toga, ovlašten je obavljati sve druge vrste revizijskih postupaka koje smatra potrebnima u određenim prilikama. Nakon utvrđivanja stanja revizor je dužan izvijestiti Vijeće za gospodarstvo i Upravu za financijske informacije, te nadležnoj sudskoj vlasti Države Grada Vatikana prenijeti sve informacije o kažnjivim djelima na koje naiđe u svojem radu.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: