HomenajaveUskršnji sajam: SJEME DOBRA

Uskršnji sajam: SJEME DOBRA

Uskršnji sajam 2018. održat će se od 22 – 25. marta u dvorani Župe Krista Kralja, Krunska 23, Beograd

PROGRAM:

Četvrtak, 22. 03. 2018.

18.00: Svečana sv. misa (predvodi gospodin  nadbiskup)

19.00: Otvaranje Uskršnjeg sajma

Petak, 23. 03. 2018.

16.00–20.00: otvoren Sajam

18.00: Sveta misa i početak24 sata za Gospodina“ i traje do subote 24. marta do 18.00 sati; crkva je otvorena čitavu noć i dan za klanjanje, ispovjed…

19.00: Predstavljanje knjige Otajstvom Isusova djetinstva do mistike: Ulomci iz pisane riječi o. Gerarda Tome Stantića (vicepostulator o. Mato Miloš, OCD)

Subota, 24. 03. 2018.

08.00: Sveta misa; Slavlje Blagovesti

10.00 do 18.00: Sajam je otvoren

15.00 do 17.00: Radionica za djecu (priprema buketa HOSANA)

18.00: Sveta misa i završetak „24 sata za Gospodina“: „Tedeum“

Cvjetnica, 25. 03. 2018.

Sajam je otvoren između svetih misa

18.00: Svečana sveta misa (predvodi g. Nadbiskup)

19.00: zatvaranje Uskršnjeg sajma

(kmc)

FOLLOW US ON: