HomenajaveUskršnji sajam župe Krista Kralja

Uskršnji sajam župe Krista Kralja

Uskršnji sajam  će trajati od 26.marta  do 9. aprila 2023. u župi Krista Kralja (ul. Krunska br. 23, Beograd)

KMC

FOLLOW US ON: