HomevestiVatikan. Predstavljen dokument „Na putu skrbi o zajedničkom domu”

Vatikan. Predstavljen dokument „Na putu skrbi o zajedničkom domu”

U Tiskovnom uredu Svete Stolice ovih dana je održano predstavljanje dokumenta „Na putu skrbi o zajedničkom domu“, koji je povodom pete godišnjice enciklike „Laudato si’“ sastavila Međudikasterijska radna skupina Svete Stolice za cjelovitu ekologiju

Tekst je rezultat zajedničkog rada vatikanskih dikasterija i biskupskih konferencija brojnih zemalja, a na predstavljanju je bilo šest govornika, uključujući nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera, tajnika za odnose s državama.

Nadbiskup Gallagher je istaknuo da novi dokument nije kopija enciklike „Laudato si’“, već se njime želi ponovno usmjeriti pažnju na bogatstvo sadržaja enciklike, čija se aktualnost očituje i u svjetlu krize uzrokovane koronavirusom, koja potiče na donošenje neodgodivih odluka. Osim toga, cilj je spomenutog dokumenta dati orijentaciju u čitanju enciklike o brizi za zajednički dom i umanjiti rizik od nesporazuma te potaknuti na suradnju dikasterija Rimske kurije i katoličkih institucija.

Nadbiskup je također najavio da će se Sveta Stolica pridružiti potpisnicima Sporazuma o izmjeni Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, usvojenoga u Kigaliju 15. listopada 2016. godine. Riječ je o zahtjevnom izazovu koji poziva na dijalog o općem dobru kako bi se poboljšala multilateralna suradnja koja je nužna, ali je trenutno nedovoljna da bi mogla dati adekvatan odgovor na izazov koji je pred nama.

Biskup Fernando Vérgez Alzaga, generalni tajnik Uprave Države Grada Vatikana, govorio je pak o brojnim mjerama koje su poduzeli u Vatikanu, u svrhu primjene načela enciklike „Laudato si’“, posebice s obzirom na energetsku održivost. Primjerice, na krovu Dvorane Pavla VI. postavili su fotonaponske ploče, a na Trgu svetog Petra postavljena je nova rasvjeta, uz uštedu energije do 80 posto. Osim toga, u Vatikanskim je vrtovima prekinuta uporaba pesticida te je uspostavljen novi irigacijski sustav kojim je omogućena ušteda vode. U tijeku je i prijelaz na upotrebu električnih i hibridnih službenih vozila. Preuređenje Centra za prikupljanje otpada omogućilo je pak napredak u razvrstavanju posebnog, neopasnog i opasnog otpada, pri čemu se uspije razvrstati 99% otpada. Mnogi drugi projekti su u tijeku.

Aloysius John, generalni tajnik Međunarodnog Caritasa, istaknuo je da Caritasove organizacije pružaju humanitarnu pomoć u sklopu odgovora na krizu izazvanu pandemijom, u kojoj najviše trpe siromašni. Riječ je o sustavnoj krizi i ovo je vrijeme izbora – upozorio je John te pozvao na suočavanje s njenim uzrokom u korijenu. Kazao je također da nam „Laudato si’“ daje naznake o tome te da Caritas želi dati glas lokalnim zajednicama koje mole da se poduzmu konkretni potezi, posebice u pogledu prehrambene sigurnosti i pristupa vodi. Mali prehrambeni sustavi kojima se čuva okoliš i dostojanstvo rada samo su jedna od mogućnosti.

(vn/kmc)

FOLLOW US ON: