Homelokalne vestiVeliki kancelar primio je ministra spoljnih poslova Republike Srbije

Veliki kancelar primio je ministra spoljnih poslova Republike Srbije

U Rimu 19. oktobra 2021 godine ministra spoljnih poslova Republike Srbije Nikolu Selakovića primio je Veliki kancelar Albreht Bezelager u Magistralnoj vili u Rimu, jednoj od kancelarija Malteškog reda. Poseta se održava na dvadesetu godišnjicu diplomatskih odnosa koji su ustanovljeni 2001. godine i tokom vremena dali povoda i podržali brojne inicijative u oblasti medicinske i socijalne pomoći.

Inicijativa Ambasade Malteškog reda u Srbiji  sastoji se u podeli toplih obroka,  donaciji hrane, odeće i osnovnih potrepština ugroženim porodicama i ustanovama za siromašne. Bilo je i brojnih donacija ambulantnih vozila i medicinske opreme najnovije generacije državnim i privatnim bolnicama. Prva donacija – kako je primetio ministar Selaković, datira iz 1885. godine, godine kada je Malteški red donirao Srbiji sanitetski voz tokom rata između Kraljevine Srbije i Kneževine Bugarske.

Dva ključna projekta Ambasade Malteškog Reda u Srbiji, na čelu sa ambasadorom Albertom di Lukom, jesu: „Poželi ŽELJU Malteškom redu“, projekat koji daje podršku deci sa ozbiljnim medicinskim dijagnozama obezbeđujući delikatne i skupe operacije i „Topli obrok za hladne zimske dane“ koji daje podršku institutu „Sklonište za decu“ , koje vodi brigu o maloletnim osobama od kojih su neke čak i žrtve trgovine ljudima.

Nakon pandemijske krize izazvane Kovidom-19, Malteški red u Srbiji je intenzivirao neke svoje aktivnosti poput donacije opreme za bolnice: respiratora za pluća, maski za višekratnu upotrebu, dezinfekcionih sredstava, rukavica za jednokratnu upotrebu i drugog materijala za ličnu zaštitu.

Tokom današnjeg sastanka potpisan je i Poštanski sporazum kojim se uspostavljaju redovne poštanske usluge između Srbije i Suverenog Malteškog reda.

Suvereni vojni bolnički red Svetog Jovana od Jerusalima, od Rodosa i od Malte, osnovan u Jerusalimu oko 1048. godine, primarno je telo međunarodnog prava i laički katolički religiozni red. Misija Reda je da brani veru i služi siromašnima i bolesnima. Danas Malteški red deluje uglavnom u oblasti medicinske, socijalne i humanitarne pomoći, obavljajući svoje aktivnosti u preko 120 zemalja, zajedno sa svojih 13 500 članova i 80 000 volontera, kojima pomaže preko 42 000 lekara, medicinskih sestara i pomoćnih medicinskih radnika. Red upravlja bolnicama, medicinskim centrima, klinikama, ustanovama za stare i osobe sa invaliditetom, centrima za bolesne u terminalnoj fazi i korpusima volontera. Maltezer Internešnal, specijalna grana Malteškog reda, uvek je na čelu tokom prirodnih katastrofa i umanjuje posledice oružanog sukoba. Red je trenutno angažovan u zemljama koje se graniče sa Sirijom i Irakom, kako bi pružio pomoć stanovništvu koje trpi nasilje. Italijanski korpus za pomoć Malteškog reda učestvuje u medicinskoj pomoći  migrantima sa brodova i čamaca u Sicilijskom tjesnacu, zajedno sa italijanskim vlastima. Malteški red je neutralan, nepristrasan i apolitičan. Ima bilateralne diplomatske odnose sa 110 država, zvanične odnose sa još 6 država, kao i odnose na nivou ambasadora sa Evropskom unijom. Stalni je posmatrač u Ujedinjenim nacijama i njenim agencijama, a ima i predstavništva u glavnim međunarodnim organizacijama. Od 1834. godine sedište Vlade Suverenog Malteškog reda nalazi se u Rimu, gde ima garancije eksteritorijalnosti.

OrderofMalta / KMC

FOLLOW US ON: