Homelokalne vestiVikarni episkop Justin u ime patrijarha Porfirija obratio se prilikom blagoslova Pastoralnog centra

Vikarni episkop Justin u ime patrijarha Porfirija obratio se prilikom blagoslova Pastoralnog centra

Govor episkopa hvostanskog g Justina, vikarnog episkopa Njegove Svetosti Patrijarha srpskog g Porfirija prilikom blagoslova Pastoralnog centra papa Ivan Dobri, mozaika Preobraženja Gospodnjega, vitraža i skulpture pape Ivana XXIII.

Uzoriti kardinale gospodine Vinko Pulјiću
Preuzvišeni oče nadbiskupe monsinjore Stanislave Hočevaru
Vaše preosveštenstvo gospodine Savo, episkope marčanski
Vaše preosveštenstvo gospodine Damaskine, episkope mohački

Braćo sveštenici i đakoni
Braćo i sestre

Stojim pred vama u ovaj praznični dan i imam čast i radost  da vas pozdravim i prenesem srdačne i bratske pozdrave Nјegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Samo bih nepotrebno oduzimao vreme pričom koliko je naš patrijarh, rukovodeći se Jevanđelјem Hristovim i najvećom zapovešću o lјubavi, posvećen, otvoren i  spreman na svaku saradnju u dobrim i uzvišenim delima, kroz koja se propoveda i svedoči Gospod Naš Isus Hristos, raspeti i vaskrsli. Upravo za takvo delo otvara se je i ovaj pastoralni centar u okviru beogradske nadbiskupije i na tome vam iskreno čestitam.

U svetu u kojem živimo postoji jako stremlјenje da se sve deli i usitnjava… delimo se po veri, naciji, boji kože, delimo se na  političke partija, na leve i desne… Međutim, mi hrišćani okuplјamo se u crkvu i činimo jedno telo u  kojem nikakve podele ne smeju da budu prepreka lјubavi, po kojoj će svet poznati da smo Hristovi učenici. Doba kojeg smo savremenici je sa jedne strane vreme neverovatnog uspeha i napretka, ali istovremeno i doba zastrašujućih zločina, razaranja, nasilјa, bolesti i industrije smrti. Kultura je pretvorena u propagandu, a kulturne vrednosti u robu. Medijska manipulacija prelazi i onaj najniži prag lјudskog dostojanstva. Zloupotreblјavaju se nauka, tehnika i medicina. Manipuliše se lјudskim pravima. Moć manjine uslovlјava strah većine. Naučnici svih disciplina koje se bave čovekom ukazuju da čovek  sve više postaje „sistem“, „mašina“, „robot“ i hladna samozatvorena i samodovolјna monada. Unutrašnje bezdane popunjava „konzumacijom“  čari i „hedonizmom“ , koje mu nudi savremena vavilonska tržnica. Hladno srce i praznu dušu hrani opštim i apstraktnim pojmovima kao što su sreća, pravda, pravo, partija, nacija, progres, religija, mir…Prazne reči, prazan duh!

Zato nije čudo što čovek danas najviše vapi iz dubine svoga bića za slobodom, kojom nas Hristos oslobodi, smislenim životom i lјudskim dostojanstvom. Hrišćanima je stoga, najpreči zadatak i najsvetija dužnost da lјudima i svetu otkrivaju i svedoče Boga i Carstvo Božije, radosnu viziju i persprektivu života.

I upravo ovakvi poduhvati kakav je otvaranje ovog pastoralnog centra, pomažu i doprinose da se čoveku, našim sugrađanima, pomogne da upoznaju i zažive tajnu Hristovu, koji je jedini smisao, put, istina život. Ne da bilo koga u bilo čemu ubeđuje, već da pomogne da čovek sam sebe ubedi u važnost i potrebu našeg sjedinjenja sa Bogom i drugim čovekom u zajednici uzajamne lјubavi, radosti i poštovanja.

Kada je papa Pije Dvanaesti postavio Anđela Ronkalija, budućeg papu Jovana 23.  za kardinla Venecije u svom prvom obraćanju novoimenovani kardinal je između ostalog rekao: „Mene je uvek više zanimalo ono što nam je zajedničko, nego li ono što nas deli“.

Daj Bože da tome doprinosi i ovaj pastoralni centar nazvan upravo u čast Jovana 23.

U ime Nјegove Svetosti, ovde prisutne braće episkopa i svoje lično ime želim vam puno uspeha u radu.

FOLLOW US ON: