HomevestiZimbabve: Kampanja Laudato si’ za čišći okoliš

Zimbabve: Kampanja Laudato si’ za čišći okoliš

Zimbabve – kampanja za očuvanje okoliša

Zimbabveško Katoličko povjerenstvo za laike, u suradnji s Mrežom katoličkih stručnjaka, pokrenulo je kampanju za očuvanje okoliša u duhu Papine enciklike ‘Laudato si’.

Stopa propadanja okoliša u Zimbabveu, kao i drugdje, i dalje raste, s teškim posljedicama na životinjski i biljni te morski svijet. Došao je trenutak da čovjek odmah poduzme mjere kako bismo izbjegli daljnje štete na našem zajedničkom prebivalištu.

U enciklici ‘Laudato si’ Papa poziva na dijalog „sa svima o našem zajedničkom domu“ (3): trebamo – napisao je Papa – dijalog koji nas sve ujedinjuje, jer ekološki izazov koji živimo, te njegovi ljudski korijeni, tiču se svih nas (14). Papina poruka nadahnula je Zimbabvešku mrežu katoličkih stručnjaka (CPNZ) koja je, stoga, odlučila zauzeti se sa svoje strane za zaštitu stvorenog.

Papina razmišljanja otkrivaju da je čovječanstvo odgovorno za uništavanje okoliša i da će ga jedino zauzimanjem čovjeka moći sačuvati. Kao svoj doprinos novom upravljanju okolišem, Zimbabveško katoličko povjerenstvo za laike, zajedno s Mrežom katoličkih stručnjaka te afričke zemlje, pokrenulo je kampanju ‘Laudato Si’ čiji je cilj potaknuti društvo na zaštitu okoliša.

Projekt je podržala apostolska nuncijatura, a njime se nastoji potaknuti ljude na primjenjivanje održivih načina u svakom trgovačkom poduzeću. Namijenjen je svim građanima zemlje, posebno djeci i mladima, te poziva na promicanje i sudjelovanje u aktivnostima zaštite okoliša u pojedinačnim zajednicama, u cijelom Zimbabveu.

Neke su prakse, naime, izravno odgovorne za uništavanje okoliša, poput krčenja šuma, nezakonite eksploatacije mineralnih sirovina, šumskih požara te bacanja papira i plastike posvuda. Kampanja želi obeshrabriti takve postupke. Mlade se potiče da učine svoj dio održavajući okoliš čistim, unatoč tomu što ga drugi i dalje onečišćuju.

Otac Johane Maseko, voditelj Zimbabveškoga katoličkog povjerenstva za laike, objasnio je da je cilj kampanje podizanje svijesti o sadržajima enciklike ‘Laudato si’ te potaknuti na način života povezan s dobrobiti okoliša i evanđeljem. Cilj je tog projekta – ponovio je otac Maseko – osvijestiti ljude kako bi mogli njegovati i čuvati raj koji je naš svijet. Valja se zauzeti kako bi se ljudima pomoglo shvatiti vezu između brige za okoliš i molitve, kako je u enciklici istaknuo papa Franjo, podsjećajući da je zločin protiv prirode zločin protiv nas samih i grijeh protiv Boga (8).

(vn/kmc)

FOLLOW US ON: