Homelokalne vestiIzbor novih članova Župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća

Izbor novih članova Župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća

U mjesecu aprilu, točnije na Bijelu nedjelju, 11. aprila, po župama Beogradske nadbiskupije trebalo se održati svečano uvođenje novo izabranih članova Župnog pastoralnog vijeća (ŽPV) i Župnog ekonomskog vijeća (ŽEV). To je jedan od plodova – što stoji u završnom dokumentu – Prve sinode Beogradske nadbiskupije koja je završila 2020. godine. Predhodno je svaki župnik organizirao zvanično savjetovanje u župi, a u martu je bilo predlaganje i imenovanje članova ŽPV-a i ŽEV-a kao i člana Nadb. pastoralnog vijeća.

 

Iz Jagodine i Kruševca pišu:

Na Drugu uskrsnu nedjelju – Bijelu nedjelju – 11. aprila ove godine za vrijeme župne svete mise u župi sv. Leopolda Mandića u Jagodini i u filijalnoj crkvi Presvetog Trojstva u Kruševcu, a u smislu knn. 536 i 537. Zakonika kanonskoga prava i u skladu s važećim Pravilnikom ŽPV-a i ŽEV-a, a na temelju provedenog izbornog postupka izabrani su i potvrđeni novi vijećnici.

Nakon prigodne homilije potvrđeni članovi ŽPV-a i ŽEV-a tom su prigodom, a u skladu s Pravilnikom ŽPV-a (čl. 6, br.2) i ŽEV-a (čl. 5, br. 2) položili prisegu pred župnikom prema odobrenom Obredniku.

Dekretom (br. 314 i 315/2021 – od 31. marta 2021)  Preuzvišenog oca Nadbiskupa mons. Stanislava Hočevara, beogradskog nadbiskupa i metropolita imenovani su novi članovi ŽPV-a i ŽEV-a u Jagodini i Kruševcu.

Novi članovi Župnog pastoralnog vijeća u Jagodini su: Karolina Đorđević – Ćuperjani, Eva Đurić, Marina Kristaj, Sandra Đurić, Katarina Stojković i Uk Šalja. Za predstavnicu u Nadbiskupijskom Pastoralnom vijeću izabrana je gđa. Karolina Đorđević – Ćuperjani.

Za članove Župnog ekonomskog vijeća u Jagodini izabrani su: Karlo Ćuperjani, Kornelija Maksimović i Marija Đurić.

U filijalnoj crkvi Presvetog Trojstva u Kruševcu za članove ŽPV-a izabrani su: Franka Bradić, Zef Gaši i Elizabeta Govek, a za članove ŽEV-a izabrani su: Veselin Bojović i Marija Kostić. Za predstavnicu u Nadbiskupijskom Pastoralnom vijeću izabrana je gđa. Elizabeta Govek.

Na kraju euharistijskog slavlja župnik se zahvalio novoizabranom vijeću, ali i svima onima koji su tu službu vršili i u prvom mandatu. Svi članovi izabrani su na mandat od pet godina.

I.P.

FOLLOW US ON: