HomeblagovestBlagovest 05/2022

Blagovest 05/2022

KMC

Poštovani čitatelji našeg lista Beogradske nadbiskupije Blagovesti, pred Vama je majski broj. U ovom broju su sažete poruke pape Franje koje je upućivao za Uskrs i u uskrsnom vremenu, kao i Uskrsna poruka beogradskog nadbiskupa mons. Stanislava Hočevara. Ovaj broj donosi članak o Uskrslom Kristu kao trajnom znaku u svijetu. Donosimo i intervju sa članovima Ekumenskog muškog hora iz Beograda. Posebnost ovoga broja je vrlo bogata rubrika iz naših župa, koja nam otkriva bogatstvo liturgije u pripravi za Uskrs, kao i one za sam Uskrs. Tu su i redovne rubrike mladi, djeca i riječ za život, pred bogom blizim i dalekim, vijesti i najave.

Nadam se da će ovaj broj pomoći svima nama da otkrijemo bogatstvo koje u sebi krije liturgija.

Vaš urednik

KMC

FOLLOW US ON: