HomeblagovestBlagovest 07-08/2021

Blagovest 07-08/2021

Pred Vama je novi dvobroj – ljetno izdanje – za jul i august. Posebno u ovom dvobroju razmišljamo o našim bakama i djedovima, o starima, bolesnima i nemoćnima. Na to nas poziva i Sv. otac papa Franjo, da posebno za blagdan sv. roditelja Blažene Djevice Marije – Joakima i Ane (26. 6.) još više molimo za naše bake i deke.

(kmc)

FOLLOW US ON: