Homelokalne vesti„Nedelja za život“. Nadbiskup Hočevar hodočasti po župama Beograda

„Nedelja za život“. Nadbiskup Hočevar hodočasti po župama Beograda

Od 19. do 25. marta u toku je „Nedelja za život“. U to vreme razmišljamo da li želimo zajedno pokrenuti nov odnos do svetinje porodice i braka, pripremom mladih na tu tajnu braka. Nju nije porušio niti istočni greh niti opšti potop. Isus je pak stvarnost bračnog života podigao na nivo sakramenta i sam je postao čovekom rodivši se u ljudskoj porodici. Samo autentične porodice garantuju budućnost, konstatuje beogradski nadbiskup mons. Hočevar. Nadbiskup je odlučio da će ovim povodom u toj sedmici svaki dan naveče hodočastiti u jednu od župa u Beogradu.

Molitva za život sv. Ivana Pavla II.

O Marijo, zvijezdo novoga svijeta, Majko živih, povjeravamo Ti pitanje života: pogledaj, o Majko, beskrajan broj djece kojim je zabranjeno da se rode, siromaha kojima je onemogućeno živjeti, ljudi i žena žrtava nečovječnog nasilja, starih i bolesnih, ubijenih ravnodušnošću ili lažnim sažaljenjem.

Učini da oni koji vjeruju u Tvoga Sina znaju smjelo i s ljubavlju navijestiti ljudima našega vremena Evanđelje života.

Isprosi im milost da Ga prime kao uvijek novi dar, radost da ga sa zahvalnošću slave kroz čitav svoj život i hrabrost, da za Nj svjedoče djelotvornom upornošću, da bi izgradili zajedno sa svim ljudima dobre volje civilizaciju istine i ljubavi, na hvalu i slavu Boga Stvoritelja i Ljubitelja života. Amen

(kmc)

FOLLOW US ON: