Homelokalne vestiObred Preminuća i misa uoči svetog Franje Asiškog

Obred Preminuća i misa uoči svetog Franje Asiškog

Dana 3. oktobra 2021. godine, svečano misno slavlje s obredom Preminuća svetog Franje, u
crkvi Sv. Ante predvodio je beogradski nadbiskup i metropolit mons. Stanislav Hočevar uz
koncelebraciju svećenika grada Beograda.
„Svako od nas je pozvan da svoj život oboji vrlinama, krepostim svoga kršćanskog poziva“
Na početku homilije nadbiskup Hočevar podsetio je sve prisutne vernike da je upravo najveći
zadatak svakog vernika da kroz molitvu postaje autentična ličnost i na taj način svaki ulazak u
svetište zapravo predstavlja povratak na početke. „ Takve autentične osobe trebaju stvarati
harmoniju a ne disharmoniju; slogu a ne neslogu; ljubav i zajedništvo a ne razdore i prijepore“
naglasio je Nadbiskup, još istakavši i uporedivši boje koje jesen kao godišnje doba sa sobom nosi
i boji prirodu, sa bojama kojima čovek treba obojiti svoj život; te kroz metaforu boja predstavio
sve vrline kao i kršćanske kreposti koje trebaju ukrašavati život svakog vernika, kršćanina.
„Isus i nama postavlja pitanja!“
Osvrnuvši se na čitanja kao i na Evanđelje nedelje, Nadbiskup je rekao da Božiju reč ljudi ne
trebaju shvatati kao neku prisilu već je ona ustvari upućena svim vernicima na razmatranje. Data
je ne kao skup pravila i stega već kao „ sjajna ljestva koja nam omogućuje da se podignemo
visoko“, naglasio je Nadbiskup. Nažalast mnogi se i odaljavaju od Crkve i Boga upravo jer
doživljavaju Njegovu reč kao neko strikno pravilo koga se moraju pridržavati te se neretko
okreću od pravoga puta i nastavljaju stramputicama koje današnjica pred njih stavlja. Ne
shvatajući da Isus upravo na taj način, tačnije kroz Božiju reč svima koji je čitaju ili pak slušaju
postavlja pitanja. Postavlja pitanja na koja ne zahteva odgovor već je odgovor upravo jedna
stepenica na putu ka izgrađivanju osobe kao vernika, kao boljeg čoveka ili pak odgovor koji je
pomoć u raznim situacijama u kojima se čovek nađe. Božija reč bi trebala biti prisutna u
svačijem životu a posebno vernika koji svoju veru istinski žive, zaključio je Nadbiskup.

MAK

FOLLOW US ON: