VESTI

Državni tajnik kardinal Parolin govorio je na konferenciji o razoružanju, održanoj u Asizu, koju je potaknuo Odbor za civilizaciju ljubavi. Izazov je, istaknuo je kardinal, usvojiti dalekovidne strategije u svrhu postizanja općega dobra i prevladavanja logike odvraćanja. Ponovno je potaknuo

LOKALNE VESTI
DUHOVNOST

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Sin Čovječji došao je da život svoj dade kao otkupninu za mnoge. (Mk 10, 35-45) Prve reakcije slušalaca Evanđelja koji su izvan okvira pripadnosti crkvi su : Zvuči paradoksalno, teško ostvarivo - poniženi koji su uzvišeni, sluge koji su gospodari, prvi

PORUKE I POSLANICE