Homelokalne vestiPobožnost prve subote u Marianumu

Pobožnost prve subote u Marianumu

U subotu 4. septembra 2021. godine u beogradskoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije, svečanim euharistijskim slavljem koje je predvodio beogradski nadbiskup i metropolit mons. Stanislav Hočevar uz koncelebraciju preč. fra Ilije Alandžaka, dekana Beogradskog dekanata, natavljena je, sada već tradicionalna pobožnost prvih subota u mesecu, po nakani za sveukupnu obnovu Marianuma.

Nadbiskup Hočevar je u propovedi pred vernike na razmišljanje stavio odnos greha prema čoveku ali i odnos čoveka prema grehu. Uporedivši stanje koje u čoveku nastaje pod uticajem greha sa razbijenom vaznom, koja se u jednom trenutku, tačnije jednoj sekundi može pretvoriti u haos i nered. Upravo tako i greh, čovekov život ali i samo čovekovo biće pretvara u potpuni haos i nered. Razbijena vazna se ne može u potpunosti oporaviti od pada ma koliko je čovek ponovno sastavljao spajanjem njenih razbijenih delova i lepljenjem, tu će uvek ostajati tragovi pukotina koji će podsećati na trenutak kada je bila razbijena, baš kao i čovekovo biće koje će pod uticajem greha zadobiti ožiljke vidljive samo njemu samom, ali koji će uvek biti tu da ga podsećaju na tu prošlost i na taj greh. Nastavivši dalje nadbiskup se dotakao i teme čovekovog odnosa prema grehu. Naime, sam čin ispovedanja i pomirenja sa Bogom, koliko je potreban toliko je postao i predmet “iskorištavanja” pa se čovek danas lako uplete u zamku i umesto da radi na sebi i da se potrudi da ne greši više toliko, postoje oni ljudi koji misle da ma koliko oni grešili i ponavljali te grehe oni se mogu ispovedati i to će im biti oprošteno; ne shvatajući na taj način značaj  samog tog čina i da im Bog upravo oprašta nadajući se da će se oni popraviti i da će barem koliko toliko raditi na sebi. Dok s druge strane imamo apsolutno drugu krajnost ljudi koji ma koliko grešili ne žele otići na ispovest, ne žele sklopiti savez pomirenja sa Bogom već žive prihvatajući svoj greh i ne želeći da se bore protiv njega.

Na kraju svečanog euharistijskog slavlja, vernici u zajedništvu sa nadbiskupom i fra Ilijom uputili su svoje molitve nebeskoj Majci pevajući litanije Njoj u čast.

Marija Antonela Kanelić

FOLLOW US ON: