Homelokalne vestiPobožnosti meseca maja: „Grob rađa život!“

Pobožnosti meseca maja: „Grob rađa život!“

Kao i prethodnih i ove četvrte subote u mesecu maju, vernici grada Beograda hodočastili su u katedralnu crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije ne bi li u zajedništvu sa svojim nadpastirom i ove subote pozdravili i na taj način se preporučili Blaženoj Djevici Mariji.

Svečano misno slavlje predvodio je nadbiskup i metropolita beogradski mons. Stanislav Hočevar uz koncelebraciju svećenika grada Beograda.

„Euharistija je početak svega novoga“
Nadbiskup Hočevar u svojoj homiliji naglasio je značaj uzvišenosti, značaj „stepenica“; jer kako su se i apostoli popeli u dvoranu Poslednje večere tako i sama Euharistija predstavlja nešto uzvišeno, nešto do čega se i sam vernik treba popeti i čemu treba težiti; ona označava čovekovu težnju da bude bliže Bogu. Sama Euharistija označava početak nečeg novog. Kao što je Isusu umro i treći dan Uskrsnuo od mrtvih i grob u kom je ležalo Njegovo telo ostao je prazan tako i Euharistija poput Isusovog novog rađanja treba u svakom čoveku roditi nešto novo, stvoriti novoga čoveka, preobraziti svakoga.
„Isusov grob je ostao prazan ali naši grobovi nisu ostali prazni“ predstavio je nadbiskup kao veliki izazov za svakoga. Mnogi ljudi doživljavaju i sam grob kao poslednju postaju kao definitivni kraj, ali vernici koji veruju u Isusovo uskrsnuće, trebaju ostati dosledni svojoj veri i ne trebaju se predati mislima ljudi ovoga sveta, već se za njih trebaju moliti ne bi li se oni vratili Bogu, koji je jedini pravi Put, Istina i Život; Bogu koji je pobedio smrt i uskrsnuvši pokazao da zaista grob i smrt ne znače kraj već početak novog života, života u večnosti.

Nakon svečanog euharistijskog slavlja predstavnici koji su u svojim Župnim pastoralnim većima imenovani za predstavnike Caritasa, imali su svoj prvi susret i sastanak sa nadbiskupom.

Marija Antonela Kanelić

FOLLOW US ON: