HomeNadbiskupovi govoriPozdravni govor Nјegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Porfirije na kraju euharistijskog slavlja ustoličenja mons. Nemeta u tron beogradskih nadbiskupa, Beograd, 10. 12. 2022.

Pozdravni govor Nјegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Porfirije na kraju euharistijskog slavlja ustoličenja mons. Nemeta u tron beogradskih nadbiskupa, Beograd, 10. 12. 2022.

Slava na visini Bogu i na zemlјi mir, među lјudima dobra volјa! Danas i mi pravoslavni hrišćani, a siguran sam i svi drugi lјudi dobre volјe i građani Srbije, raduju se ustoličenju novog Nadbiskupa beogradskog zajedno sa svim vernicima Katoličke Crkve i Beogradske nadbiskupije.

Dragi Nadbiskupe, Vi ste čovek ovih prostora, mogu slobodno reći čovek naših naroda, neko ko je rođen i odrastao, ne zamerite što ću reći, u Bačkoj, gde sam rođen i odrastao i ja. Upravo ta činjenica kazuje ne samo da poznajete dušu svih lјudi koji žive ovde u Srbiji, nego kao hrišćanin, kao biskup, kao služitelј Crkve, zasigurno znate da delite sve što je dobro i što je loše sa svim lјudima ovih prostora. Isto tako siguran sam da delite uverenje da svi lјudi koji žive u Srbiji, a pre svega oni koji veruju u Boga, znaju – a ja sam duboko uveren u to – da smo jedni drugima potrebni i da niko nikome ne može reći: Višak si! Da to nije tako ne bi nas Bog postavio u ovo vreme i u ovaj prostor da živimo zajedno, jer mi hrišćani znamo da sve biva po Nјegovoj volјi i po Nјegovom promislu. U isto vreme Vi ste živeli na raznim stranama sveta i možemo slobodno reći sabrali kosmopolitska iskustva, videli sve ono što je dobro, što je manje dobro, ali i što nije dobro tamo gde ste služili i gde ste živeli.

Siguran sam da ste iskustveno spoznali i osnovnu biblijsku istinu da je svaki čovek stvoren po slici i prilici Božjoj, a to za nas hrišćane znači da u određenom vremenu i prostoru sa svojim kapacitetima, sa svojim darovima i talentima, sa svojim podvigom, svaki čovek je iz nebića u biće pozvan da bi živeo punoćom. Stvoren je za Carstvo nebesko, a to znači za zajednicu neraskidivu sa Bogom, za Carstvo nebesko koje nije apstraktna vrednost koja nas čeka tamo negde daleko, isklјučivo i samo, nego za Carstvo nebesko koje počinje ovde i sada. Da li smo sudeonici ili učesnici Carstva nebeskog zavisi od toga kako ono što se zove ikona Božja u nama mi upotreblјavamo.

Znamo mi hrišćani da nema Carstva Božjeg bez Hrista i jevanđelјskih vrednosti. Moderna nauka kaže da je čovek homo religiosus, drugim rečima, naučno potvrđuje upravo tu našu hrišćansku istinu da samo onda kada čovek živi po jevanđelјskim vrednostima, po vrednostima koje je Bog usadio u nas, ostvaruje smisao i punoću svog života već ovde i sada.

Iako to znamo, dragi brate Preuzvišeni Nadbiskupe, Vi ste na raznim stranama sveta i ovde mogli da spoznate činjenicu da je moderni svet prepun raznih ideja i ideologija koje su suprotne onome na šta nas poziva Hristova reč i na šta nas poziva Jevanđelјe. Danas imamo, kako se to kaže, novu paradigmu, a ta paradigma glasi da je sve fluidno, da je sve prolazno, da ništa nije stalno i trajno, da – jednom rečju – nema istine, jer istina – pleonazam je da kažem – je uvek istina samo kad je večna. Sama reč istina znači da govorimo o onome što je uvek isto i samim tim večno. Do te mere je nova paradigma nestalna i fluidna da ćemo, ako bude dosledna sama sebi, doći do tačke u kojoj ćemo se suočiti licem u lice sa pitanjem: Šta je čovek? Nama je dato i zadato i znanje i podvig da jesmo i da budemo čovek, da jesmo i da budemo lјudi! Otuda verujem – kao što smo sarađivali do sada, ali iz drugog prostora i druge pozicije – da će sa ovog mesta na koje vas je promisao Božji i blagoslov i odluka pape Franje postavila biti još veća mogućnost i šansa da zajedno urbi et orbi svedočimo večnu istinu o spasenju čoveka u Hristu Bogu, koji je smisao svojim raspećem i svojim vaskrsenjem, i da ćemo zajedno svedočiti istinu da je čovek ikona Božja i kao takav ima neponovlјivu vrednost i da ima večni smisao da je stvoren za Carstvo nebesko.

Međutim, i ne samo to! Siguran sam da ćemo zajedno, zajedno i sa drugim Crkvama i verskim zajednicama, upravo u skladu sa volјom Božjom, u skladu sa Jevanđelјem Hristovim, činiti sve što je dobro ne samo za nas pojedinačno, nego za svakog čoveka upravo po jednostavnoj reči i principu Hristovom: Što hoćete da vam čine lјudi, tako i vi činite njima. Činićemo oslanjajući se ne na sebe i svoje snage, nego pre svega na silu i lјubav Božju da svedočimo reč Hristovu i neprolaznu vrednost Jevanđelјa. Usudiću se da kažem, a znam da isto mislite, te vrednosti ćemo i braniti molitvom i lјubavlјu pre svega.

Neka vam Gospod da snage da služite svojoj Crkvi, svom narodu, narodu Božjem, a to onda znači da ćete služiti čitavom svetu, tj. spasenju čitavog sveta baš onako – dozvolite mi da iskoristim ovu priliku u znak zahvalnosti Vašem prethodniku – kako je i on činio. Neka Gospod i njemu da mir, radosti i lјubav, a Vama još jedamput, deleći radost sa svim vašim vernicima, čestitam uz molitvu da Vam Gospod da snage, mira i strplјenja kako biste zajedno sa Svetim apostolom Pavlom – a to želim i svima nama – mogli da kažete na kraju: Dobar rat ratovah, trku završih, veru očuvah, da bi onda Gospod nagradio i Vas vencem pravde koja nije pravda lјudska, nego istina, lјubav i punoća života. Neka Vas Gospod blagoslovi i neka blagoslovi i sve nas ovde sabrane, da izvede mir svoj u Vaše srce i u srca svih lјudi, jer to je jedini mir koji nam je potreban, da bi mir onda bio naše iskustvo i činjenica našeg života. Hvala i neka ste blagosloveni!

Izvor: www.spc.rs

FOLLOW US ON: