Homelokalne vestiProslavljen sveti Franjo Asiški i blagoslovljen novi centar Duh Asiza (FOTO)

Proslavljen sveti Franjo Asiški i blagoslovljen novi centar Duh Asiza (FOTO)

Svečano euharistijsko slavlje u ponedeljak 4. oktobra u župi Sv. Ante, u povodu proslave svetog
Franje Asiškog, predvodio je beogradski nadbiskup i mitropolit mons. Stanislav Hočevar. Nakon
mise je usledio blagoslov prostorija pored crkve, koji će u budućnosti služiti za okupljanje i
međureligijski dijalog.
Uz Nadbiskupa su koncelebrirali mons. Simon-Peter Lukyamuzi, sekretar Apostolske
Nuncijature u Beogradu, preč. fra Ilija Alandžak, dekan Beogradskog dekanata, preč. Ivan
Poleto, kancelar Nadbiskupije, vlč. Mihael Sokol, tajnik Nadbiskupa, p. Marijan Steiner, superior
u samostanu DI u Beogradu, fra dr. Benedikt Vujica, gvardijan samostana Sv. Ante, preč. Marko
Trošt, dekan Niškog dekanata i vlč. Andrej Đuriček, penitencijer.
Na samom početku prisutnim vernicima obratio se preč. fra Ilija Alandžak, župnik župe Sv. Ante
koji je izrekao reči zahvale i pozdrava Nadbiskupu ali i svim prisutnim svećenicima i gostima, g.
Gavrilu Grbanu predstavniku Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama,
predstavniku vojske Republike Srbije g. Goranu Jokanoviću kao i g. Nenadu Prokiću,
predstavniku Ambasade Suverenog Malteškog reda.
Nadbiskup Hočevar na početku svoje homilije posebno se zahvalio i pozdravio g. Roberta Zajca,
fokolara koji odlazi iz Beograda, a koji je toliko godina služio Beogradskoj nadbiskupiji,
zaželevši mu sve najbolje kao i sve Božije blagoslove na tom novom putu.
„ Mi nismo apsolutni gospodari samoga sebe“
Osvrnuvši se na stvarnost današnjice Nadbiskup se dotakao pitanja vizualne kulture. Današnje
čovečanstvo, današnji čovek na sve gleda samo telesnim očima, a svet oko njega čini se kao da je
postao mali te čoveku nije dovoljan pa rado beži u zamku moderne tehnologije. Spas i utehu
čovek često pronalazi u igricama ili u onom „ izmišljenom“ – virtualnom svetu, koji zapravo
predstavlja mač sa dve oštrice. Čovek često tražeći spas u toj imaginaciji upada u klopku
zavisnosti. Danas na ulicama svi su postali stranci pa i slika ljudi koji sede u kafićima iskrivila
se, pa umesto da ljudi uživaju u komunikaciji i interakciji jedni sa drugima, često koristeći
mobilne telefone zaborave na onu drugu osobu nasuprot sebe. Sredstva koja su napravljena da
olakšaju čovekovu svakodnevnicu čini se kao da je još više otežavaju. Ljudi postaju asocijalni,
gube osecaj za druge i što je najgore počinju da žive nekakav iskrivljeni i izmišljeni život. Jedini
spas iz tog jaza koji svakim danom postaje sve dublji je upravo Isus, „ Isus koji nas hoće
osloboditi ropstva ove vizualne kulture“, zaključio je Nadbiskup.
Na kraju misnog slavlja usledio je blagoslov prostorija pored crkve koje će biti deo pastoralnog
centra čije je središte u Marianumu. Prostorije namenjene za susrete biće mesto gde će se svakog
četvrtog u mesecu okupljati članovi veća za međureligijski dijalog, a pored tih prostorija nalazi
se i mala biblioteka župe. Obnovljene i blagoslovljene prostorije nosiće naziv „ U duhu Asiza“.

M.A.K.

FOLLOW US ON: