HomenajaveRaspored misa u božićno vreme po župama grada Beograda

Raspored misa u božićno vreme po župama grada Beograda

BADNJI DAN subota 24. 12. 2022.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75): 21h (predvodi Nadbiskup)
Krist Kralj (Krunska 23): 21h
Sv. Anto (Bregalnička 14): 18h i 24h
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): 21h
Sv. Josip (Pribojska 23): 21h i 24h
Sv. Petar (Makedonska 23): 6h, 18h, 21h i 22h (eng)

BOŽIĆ nedelja 25. 12. 2022.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75): 9h i 17h
Krist Kralj (Krunska 23): 8h (slo), 10h (predvodi Nadbiskup), 11.30h (eng) i 18h
Sv. Anto (Bregalnička 14): 10h i 18h
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): 7h, 10h i 17h
Sv. Josip (Pribojska 23): 10h
Sv. Petar (Makedonska 23): 9h (eng), 10.30h i 18h

SVETI STJEPAN ponedeljak 26. 12. 2022.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75): 9h
Krist Kralj (Krunska 23): 10h i 18h
Sv. Anto (Bregalnička 14): 7.30h i 18h
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): 7h, 10h i 18h (slo)
Sv. Josip (Pribojska 23): 10h
Sv. Petar (Makedonska 23): 8h i 18h

SVETI IVAN utorak 27. 12. 2022.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75): nema mise
Krist Kralj (Krunska 23): kao radnim danom
Sv. Anto (Bregalnička 14): kao radnim danom
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): kao radnim danom
Sv. Josip (Pribojska 23): 18h
Sv. Petar (Makedonska 23): kao radnim danom

NEVINA DJEČICA sreda 28. 12. 2022.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75): nema mise
Krist Kralj (Krunska 23): kao radnim danom
Sv. Anto (Bregalnička 14): kao radnim danom
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): kao radnim danom
Sv. Josip (Pribojska 23): 18h
Sv. Petar (Makedonska 23): kao radnim danom

SVETA OBITELJ petak 30.12.2022.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75): 9h
Krist Kralj (Krunska 23): kao radnim danom
Sv. Anto (Bregalnička 14): kao radnim danom
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): kao radnim danom
Sv. Josip (Pribojska 23): 18h
Sv. Petar (Makedonska 23): 8h, 10.30h i 18h

SVETI SILVESTAR, papa – STARA GODINA subota 31. 12. 2022.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75): nema mise
Krist Kralj (Krunska 23): kao radnim danom
Sv. Anto (Bregalnička 14): kao radnim danom
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): kao radnim danom
Sv. Josip (Pribojska 23): 18h
Sv. Petar (Makedonska 23): 8h i 18h

MARIJA BOGORODICA – NOVA GODINA nedelja 1. 1. 2023.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75): 9h
Krist Kralj (Krunska 23): 8h (slo), 10h, 11.30h (eng) i 18h
Sv. Anto (Bregalnička 14): 10h i 18h
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): 7h, 10h i 17h
Sv. Josip (Pribojska 23): 10h
Sv. Petar (Makedonska 23): 9h (eng), 10.30h i 18h

PRESVETO IME ISUSOVO utorak 3. 1. 2023.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75): nema mise
Krist Kralj (Krunska 23): kao radnim danom
Sv. Anto (Bregalnička 14): kao radnim danom
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): kao radnim danom
Sv. Josip (Pribojska 23): kao radnim danom
Sv. Petar (Makedonska 23): 8h, 10.30h i 18h

BOGOJAVLJENJE petak 6. 1. 2023.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75) 9h
Krist Kralj (Krunska 23): kao radnim danom
Sv. Anto (Bregalnička 14): 10h i 18h
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): kao radnim danom
Sv. Josip (Pribojska 23): 18h
Sv. Petar (Makedonska 23): 8h, 10.30h i 18h

KRŠTENJE ISUSOVO nedelja 8. 1. 2023.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75): 9h
Krist Kralj (Krunska 23): 8h (slo), 10h, 11.30h (eng) i 18h
Sv. Anto (Bregalnička 14): 10h i 18h
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): 7h, 10h i 17h
Sv. Josip (Pribojska 23): 10h
Sv. Petar (Makedonska 23): 9h (eng), 10.30h i 18h

FOLLOW US ON: