HomeduhovnostŠesti dan Božićne devetnice 21. decembar

Šesti dan Božićne devetnice 21. decembar

Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: »Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«

Lk 1, 39 – 45

Pohod Djevice Marije Elizabeti

Prateći savremene masmedije nailazimo na sintagme tipa: kriza dijaloga, odsustvo javnih debata ili zapušeni kanali komunikacije. Unatoč ovim skeptičnim izjavama dijalog kao susret, razmena i zajedničko traganje za istinom ipak nije nedostižna utopija.

Prototip dijaloga nalazimo u opisu scene susreta Djevice Marije sa rođakinjom Elizabetom. Upravo ovaj događaj pokazuje koji su preduslovi, sastavni komponenti i posledice jednog autentičnog dijaloga.

Djevica Marija pre nego što ulazi u komunikaciju sa Elizabetom zauzima poziciju pažljivog slušaoca, slušaoca istine koja nju samu nadilazi; istine koja njoj ide u susret; istine koja se njoj obraća sa nivoa Drugoga. Ova istina se daje kao nedokučiv Božiji plan spasenja u osobi Isusa Hrista. Marija svim srcem i umom sluša i prihvata Reč koju izgovara u Hristu Bog Otac. Slušajući, shvačajući i prihvatajući Reč poteklu od njezinog Gospodina, Marija se svrstava u red učenika koje odlikuje poučljivo srce i razum konstantno otvoreni stvarnosti koja je veća od ljudskog subjekta jer mu prethodi kao izvor i garancija opstanka i dolazi u susret kao Netko kojeg ne može proizvesti, kontrolisati ili dizajnirati po svom nahođenju, kojim ne može manipulisati, koji izmiče kalkulacijama. Samo stav ovakvog učeništva kao svesti o stvarnosti Drugoga i drugih čini subjekat prikladnim za dijalog koji je susret različitih u zajedničkom otkrivanju istine i potrazi za dobrom. Akteri takvog dijaloga postanju sagovornici. Bez poučljivog srca i razuma, bez otvorenosti istini koja je iznad i ispred, dijalog se pretvara u propagandu u kojoj se protagonist trude da nadmudre jedni druge, jačim argumentima razoružaju sagovornika sa ciljem pridobiti ga kao pristalicu svojih ideja koji bi na kraju oduševljeno navijao za opciju pobednika.

Susret Marije sa Elizabetom pruža nam dragocenu lekciju o sastavnim komponentima dijaloga. Dijalog nije samo razmena informacija, ne iscrpljuje se u sferi jezika, znanja i komunikacije. Dijalog predstavlja dinamiku ljubavi u njezinoj dimenziji primanja i darivanja, u dimenziji razmene dobara, uzajamnog obogaćivanja, sazrevanja jednih i drugih, napredovanja uz pomoć jednih drugima. Akter dijaloga se ostvaruje kao onaj koji prima otvorenog uma i daruje darežljivog srca preuzimajući odgovornost za onog koji u dijalogu stoji nasuprot. Bez ljubavi dijalog klizi u sukob u kojem onaj najbučniji želi uplašiti druge i potčinjiti ih kao sluge u izvršavanju njegovih planova.

Ovakav dijalog koji su izvele Marija i Elizabeta na kraju postanje kamen temeljac autentičnog zajedništva. Zajedništva u kojem se događa susret, osluškivanje drugoga, uzajamno poučavanje; u kojem se odvija proces primanja i darivanja u odgovornosti jednih za druge znajući odgovor na pitanje: gdje je tvoj brat; zajedništva koje se identifikuje sa hodom rame uz rame prema istini i dobru.

Na ovakav dijalog po uzoru na Djevicu Mariju i Elizabetu podstiče i Biskupska sinoda. Pripravni dokumenat navodi kao pretpostavke i komponente autentičnog dijaloga u crkvenim zajednicama istinu, ljubav, slobodu i hrabrost. U sinodalnom hodu nam se nudi kairos dijaloga, prigodno vreme da putem dijaloga – isprepletemo mrežu odnosa; učimo jedni od drugih, slušamo jedni druge, obnovimo i produbimo poverenje; probudimo svest o važnosti sudelovanja u rastu drugih, u izgradnji zajedničkog dobra; uzmemo ka srcu imperativ poslanja prema drugima, braći i sestrama u zajednici.

Vlč. Andrej Đuriček

(IKA/KMC)

FOLLOW US ON: