Homelokalne vestiZavršila Plenarna skupština Saveta biskupskih konferencija Evrope u Beogradu

Završila Plenarna skupština Saveta biskupskih konferencija Evrope u Beogradu

Plenarna skupština Saveta biskupskih konferencija Evrope pod nazivom „Hodočasnici nade. Za sinodalnu i misionarsku Crkvu”, održana je u Beogradu od 24. do 27. juna na poziv mons. dr Ladislava Nemeta, beogradskog nadbiskupa i potpredsednika CCEE.

Rad, započet pozdravom beogradskog nadbiskupa i apostolskog nuncija u Srbiji, mons. Santa Ganđemija, nastavljen je razmatranjem situacije u Evropi, koju su opisali u izveštajima mons. Marijano Kročata, biskup Latine i predsednik Komisije biskupskih konferencija Evropske unije (COMECE), mons. Noel Treanor, apostolski nuncije u Evropskoj uniji, mons. Marko Ganči, posmatrač Svete stolice pri Savetu Evrope. Tokom skupštine, predsednici komisija CCEE predstavili su aktivnosti i programe svojih komisija.

U svom govoru, mons. Gintaras Grušas, nadbiskup Viljnusa i predsednik CCEE, podsetio je na otvaranje novog sedišta CCEE u Rimu, koje ima za cilj da ojača saradnju i razmenu evropskih biskupa među sobom i sa Svetom Stolicom kako bi se dao novi pastoralni impuls i ekumenski podsticaj, posebno u jubilarnoj godini i za vreme sinodalnog puta.

Pripremajući se za drugu sednicu Sinoda o sinodalnosti, predsednik Grušas fokusirao se na ulogu koju organi na nivou kontinenata i biskupske konferencije mogu da imaju kako bi sinodalnost živela i rasla. On je takođe predstavio i inicijative koje CCEE sprovodi na ekumenskom polju: ažuriranje Evropske ekumenske povelje, potpisane zajedno sa Konferencijom evropskih crkava (CEC) 2001. godine, čija bi nova verzija trebalo da bude potpisana u Nedelju Božanskog milosrđa 2025. godine, godine u kojoj se datum Uskrsa poklapa za sve hrišćane; i prvi sastanak sa Upravnim savetom Stalne konferencije istočnih pravoslavnih crkava u Evropi (OCE).

Na kraju je pozvao sve da se pripreme za Jubilej koji je sada pred nama kako bi „to bio događaj milosti za naše zajednice i naše zemlje i prilika da svedočimo da je Hrist jedina nada za čoveka”.

Kardinal Robert Francis Prevost, prefekt Dikasterija za biskupe, imao je izlaganje na temu „Dimenzija evangelizacije i misije Crkve u Evropi”, gde se polazeći od događaja posljednjih nedelja, osvrnuo na evropske izbore i globalne krize, koje uključuju rat u Ukrajini i na Bliskom istoku.

Polazeći od vizije vremena Svetog Avgustina, za prefekta Dikasterija za biskupe, ključ je gledati u utelovljenje Isusovo, koje se živi u evharistijskom slavlju i prenosi u svakodnevni život, vodeći računa o siromašnima, migrantima, ljudima u potrebi, ali pre svega „sprovodeći u delo način ljubavi svojstven za Isusa Hrista”.

Prof. vlč. Jozef Sajer, pastoralni teolog, održao je izlaganje na temu Praedicate Evangelium. Posledice i implikacije za biskupske konferencije i kontinentalne organe. Analizirajući tekst novog apostolskog ustava koji je papa Franja proglasio 2022. godine, a koji reguliše funkcije i zadatke tela kurije, profesor Sajer predstavio je novu ulogu biskupskih konferencija, sa kojima bi kurijalni dikasteriji bili pozvani da imaju redovniju saradnju i sprovode inicijative.

 

Tokom rada skupštine, za novog generalnog sekretara CCEE na petogodišnji mandat izabran je vlč. Antonio Amirati, do sada zamenik generalnog sekretara i portparol CCEE. On preuzima mesto vlč. Martina Mihaličeka, koji je bio generalni sekretar od 2018. godine. Biskupi su izrazili zahvalnost vlč. Martinu za njegovu dostupnost i njegov rad ovih godina u službi Crkava koje su u Evropi.

Značajan je bio susret članova CCEE sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Njegovom svetošću Porfirijem.

Dana 21. septembra 2024. godine, a povodom Međunarodnog dana mira, biskupi obnavljaju poziv na molitvu za žrtve rata i za mir u Ukrajini, Svetoj zemlji i Sudanu.

Sledeća plenarna skupština biće održana u Lisabonu od 8. do 10. oktobra 2025. godine.

Beograd, 27 jun 2024.

 CCEE/KMC

FOLLOW US ON: