HomeNadbiskupski Caritas

Caritas Beogradske nadbiskupije (CBN) formiran je 1989. godine kao humanitarna organizacija Katoličke crkve sa ciljem pružanja pomoći ugroženim kategorijama stanovništva centralne Srbije. Pored podrške državnim institucijama koje vode brigu o bolesnim i ostarelim ljudima, ciljnu grupu korisnika sačinjavaju i interno raseljena lica i brojne izbegle osobe iz republika bivše Jugoslavije koje su svoje utočište našle na području centralne Srbije. Kao i slične humanitarne organizacije osnovane s blagoslovom Katoličke crkve, pri raspodeli pomoći i implementaciji projekata podrške ugroženim kategorijama stanovništva, Caritas Beogradske nadbiskupije uvek se rukovodi načelom ljudskih potreba, a ne nacionalnom ili verskom pripadnošću.

Caritas Beogradske nadbiskupije deo je Caritas-a Srbije, a preko njega i član Caritas-a Europa i Caritas-a Internacionalis.

CBN implementira projekte na području centralne Srbije, ali s naglaskom na nekoliko gradova u kojima su aktivni sledeći lokalni (župski) karitasi: Caritas Šabac, Caritas Valjevo, Caritas Aleksinac, Caritas Niš, Caritas Beograd (Centar SPES).

Usluge sadržane u programima koje CBN realizuje su mnogobrojne: razne vrste podrške kroz slušanje, savete i pomoć u pristupu državnim socijalnim i zdravstvenim ustanovama; kućna nega i pomoć u kući za ostarele, bolesne i hendikepirane osobe; nabavka dokumenata za lokalne marginalizovane grupe i pomoć u ostvarivanju njihovih prava u državnim institucijama i ustanovama; besplatni zdravstveni pregledi za Rome i druge osobe bez zdravstvenih knjižica; podela garderobe i humanitarne pomoći; kupanje i zdravstvene usluge dermatološkog pregleda; usluge pranja veša; edukacija mladih kroz učenje stranih jezika i obuku za rad na računaru; revitalizacija sela kroz podelu domaćih životinja i dr.

U svome radu CBN se posebno oslanja na volontere, koji bitno doprinose razvoju i ostvarivanju većeg broja usluga ljudima u potrebi.

CBN aktivno radi na razvoju sopstvenih kapaciteta kroz neprestano usavršavanje i edukaciju postojecih kadrova. Na taj način neprestano se poboljšavaju kvalitet i kvantitet usluga koje CBN pruža.

Planovi CBN-a su povećanje broja usluga krajnjim korisnicima, kroz povećanje broja programa koji se realizuju i angažovanje i edukaciju volontera. Uprkos dosadašnjoj tendenciji finansiranja programa od strane inostranih donatora, Caritas Beogradske nadbiskupije svoju perspektivu vidi kroz finansiranje i prisnu saradnju s državnim ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, lokalnim institucijama i sličnim nevladinim organizacijama.

Više informacija možete da ponađete na sajtu www.caritas-beograd.org.rs.