HomeSv. Ana, Šabac

ŽUPA SV. ANE, ŠABAC

Iako o župi Svete Ane nema mnogo pisanih tragova, budući da iz raznih razloga nisu sačuvani, zna se da su katolički vernici ovde odavno prisutni zbog blizine granica s krajevima naseljenim većinskim katoličkim življem. Ipak, sa sigurnošću se može reći da je brojniji dolazak katoličkog stanovništva, pogotovo u Šabac, zabeležen tek posle Prvog svetskog rata. Među njima znatan broj bili su školovani stručnjaci: lekari, tehničari, mehaničari… ali i različite zanatlije koje su nedostajale Šapcu. Prema popisu stanovništva, 1931. g. bilo je 778 katolika, odnosno 5,6%, i njhov doprinos sveukupnom životu grada i okoline sigurno je bio velik i nailazio je na dobar prijem u gradu koji se ubrzano razvijao.

Iako su se mise i ranije održavale u prostorijama Podrinske učiteljske škole i Kolu srpskih sestara (kako je zapisano 1926. g.), u junu 1928. g. počelo je kopanje temelja nove crkve u delu grada koji se zove Baire, blizu železničke stanice. U Šapcu tada, premaŠabačkom glasniku, nije bilo »ni 150 duša katoličkih«. Svečani blagoslov i polaganje kamena temeljca obavio je 29. VII 1928. fra Krsta Belamarić, kanonik Beogradskog kaptola, uz asistenciju šabačkog župnika Mladena Momčinovića, prisutnog sveštenstva i zastupnika gradskih vlasti (zemljište je poklonila Šabačka opština), a svečana posveta bila je 21. X 1928. Te godine osnovana je i župa. 3. XI 1935. u crkvi su posvećena dva sporedna oltara sa svojim kipovima: Blažena Devica Marija i sv. Ante Padovanski. Kipove od lipovog drveta, koji se i danas nalaze u crkvi, izradio je Dragutin Horvat iz Domžala pored Ljubljane. Posvetio ih je Petar Vlašić, konsultor Beogradske nadbiskupije. Župa je tada, kako je zapisano, imala 800 duša.

Zapažene su tih godina uzajamne čestitke, susreti… svih činilaca društvenog života, a ostali su zabeleženi u tadašnjim glasilima. Takođe i procesije za Tijelovo na gradskim ulicama, uz sudelovanje školske dece, gradskih vlasti, vojske, vatrogasne muzike… Česte su bile i proslave Štrosmajerovih dana… Redovno je bilo i sudelovanje katoličkih vernika iz susednih župa Đakovačko-sremske biskupije: Nikinaca, Platićeva…

Godine 1935. krštena je 31 osoba, umrlo ih je 13, a venčano je 16 katoličkih parova.

Sledeće godine krštenih je 19, krizmanih 67, umrlih četiri, a venčano je pet katoličkih parova.

»Bili smo u pravoslavnoj crkvi na službi prvog dana Uskrsa i iznenadila nas je ona slaba poseta. Nije bilo ni trgovaca, ni zanatlija, tek poneki; a od činovnika i gg. oficira niko, sem dva nastavnika gimnazije. Od advokata samo jedan. Dok je, međutim, na Veliku subotu i prvi dan Uskrsa katolička crkva bila dupke puna. Ono konstatujemo i potpisujemo sa: ŽALOSNO.« (Šabački glasnik, 22. i 23. april 1936).

Područje župe obuhvata Šabac i kraj ispod Beograda sve do bosanske granice.

Pored franjevaca, župu su vodili salezijanci, dijecezanski sveštenici i sveštenici Neokatekumenskog puta.

U Šapcu su delovale časne sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskog, ali, nažalost, i odavde su otišle.

Sveta Ana

Janka Veselinovića 16, 15000 Šabac
vlč. Leonid Bevza, župnik
tel: 015/341-906, mob. 069 123 9747
e-mail: sv.ana@sbb.rs

Služba Božja

Radnim danima: 9h
Nedeljom i svetkovinama: 10h