HomeSv. Juraj, Zaječar

ŽUPA SV. JURJA, Zaječar

Župnici borske župe gotovo uvek upravljaju i župom Zaječar, koja je, odvojena od niške, osnovana 1934. g., ali je crkvica sagrađena već 1929. Naknadno su dograđeni (ali potom i porušeni) svetilište, sakristija i predvorje. Pre Drugog svetskog rata tu su bili stalni katolički vojni sveštenici (Rikard Zajc, Ivan Maračić) i vodili brigu o bogosluženju i župi.

Kada su oni otišli, brigu o vernicima preuzeli su župnici iz Bora.

Zaštitnik zaječarske župe je sv. Juraj mučenik, koji se slavi 23. IV.

Svoj vrhunac župa je doživela neposredno pred rat ovih naših dana. Tada je u Zaječaru bilo mnogo katolika iz Letnice, sve samih muškaraca, samaca, i često se dešavalo da njih stotinjak ispuni crkvu.

Osim asumpcionista, župom su upravljali i salezijanci, dijecezanski sveštenici, a sada pripadnici Neokatekumenskog puta.

Deo župskog stana dugo je bio zauzet od stranih lica na štetu župe i župnika.

Školske sestre sv. Franje iz Slovenije, sa sedištem u Mariboru, došle su u Srbiju 1932. g. i svoje delovanje brzo proširile i van Beograda. Tako su u Paraćinu imale dečiji vrtić i obdanište (1937–1945), a neko vreme čak i internat za devojke u gimnaziji u Zaječaru.

Godine 1941. došle su u bolnice u Senjskom rudniku, odakle su se kasnije preselile u Bor, gde su dugo radile na više bolničkih odeljenja: na hirurgiji, infektivnom, dečijem, u laboratoriji. Nažalost, kada je i poslednja sestra otišla u penziju, zbog malog broja novih članica sestre su se povukle u Niš, odnosno vratile u Sloveniju.

Crkva Sv. Juraja

Kumanovska 20, 19000 Zaječar
Preč. Marko Trošt, župnik i dekan
mob:063/70 60 269
e-mail: trostmarko@gmail.com

Služba Božja:

Nedeljom i svetkovinama: 18h