HomevestiKardinal Parolin će u augustu posjetiti Rusiju

Kardinal Parolin će u augustu posjetiti Rusiju

Idem u Rusiju kao Papin suradnik. Kao suradnik onoga tko želi graditi mostove kako bi učinio da u svijetu bude sve više sposobnosti za uzajamno razumijevanje, shvaćanje, za dijalog, te kako bi uspostavio ozračje i sredinu pravednosti i mira – istaknuo je kardinal Pietro Parolin, Papin državni tajnik, govoreći o svojemu putovanju u Rusiju, na koje će poći u kolovozu. Na programu je, među ostalim, i susret s predsjednikom Vladimirom Putinom.

Prepustit ću se vodstvu Duha – kazao je kardinal u intervjuu za posebnu televizijsku emisiju programa Talijanske radiotelevizije Rai Vaticano, naslovljenu „Franjo, Papa dijaloga“. U slučaju Rusije – objasnio je kardinal – graditi mostove znači sudjelovati u bilateralnim odnosima koji već postoje, a koji se tiču aktivnosti Katoličke Crkve i dijaloga s Pravoslavnom Crkvom. Ali, neće biti moguće ne osvrnuti se na kontekst međunarodnih aktivnosti, u kojima je Rusija aktivnije nazočna, kao što je primjerice problem Bliskoga istoka, Sirije ili Ukrajine, u kojoj sam bio prošle godine – podsjetio je kardinal.

Osvrnuvši se potom na diplomatsku aktivnost Svete Stolice, za koju Papa želi da bude uključena u stvarnost ovoga svijeta u kojemu valja raditi za mir, pravednost i razvoj, državni je tajnik spomenuo dijalog, te kazao da on znači susret, poznavanje, razumijevanje. To znači staviti se na mjesto drugoga, shvatiti njegovo stajalište, te pronaći područja koja se podudaraju i uspostaviti suradnju.

Papa nastoji otvoriti nove putove bratstva – napomenuo je potom kardinal. On dodiruje ljudsko srce i insistira na osobnom obraćenju i na značenju milosrđa, što može imati i terapeutsku ulogu u odnosima među narodima i državama. Rušeći zidove ravnodušja, naime, Papa želi da bude sve više novih prostora za susret i suradnju, krećući od posljednjih, od stanja materijalnoga i duhovnoga siromaštva – primijetio je kardinal Parolin.

U spomenutoj posebnoj emisiji Talijanske radiotelevizije Rai Vaticano govori se o 19 međunarodnih apostolskih putovanja pape Franje, uz dijalog kao nit vodilju. Dijalog je – podsjetimo – vrlo važan i u vidiku sljedećega Papinog putovanja, 20. po redu, kada će posjetiti Kolumbiju, od 6. do 11. septembra.

Emisija prenosi i razmišljanje nekih istaknutih ličnosti, među kojima i ono biskupa Marcela Sáncheza Soronda, kancelara Papinske akademije znanosti i društvenih znanosti. Kada se susreće s moćnicima – istaknuo je biskup – papa Franjo traži pozornost prema društvenoj pravednosti, jer Crkva je obvezna tražiti pravdu za one koji trpe i koji bi mogli postati doseljenici, siromasi, robovi – rekao je biskup Sánchez Sorondo.

Važnost je dijaloga istaknuo i kardinal Beniamino Stella, pročelnik Zbora za kler. Za papu Franju cijela Crkva ima težiti susretu – kazao je kardinal – i upravo zbog toga od svećenika traži da se obrazuju i da gledaju uzor svećenika koji živi na zemljopisnim i životnim periferijama, svećenika koji sjedinjuje čovječnost i veliku duhovnost – istaknuo je kardinal Stella.

Spomenutu će emisiju Talijanska radiotelevizija emitirati večeras u ponoć, a repriza će biti na kanalu Rai Storia u nedjelju, 23. jula u 12 sati. U inozemstvu će se moći vidjeti na kanalima Rai Italia.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: