Homelokalne vestiOdržana preduskrsna duhovna obnova u župi Krista Kralja u Beogradu

Održana preduskrsna duhovna obnova u župi Krista Kralja u Beogradu

U subotu 16. marta 2024. godine u župi Krista Kralja u Beogradu održana je preduskrsna duhovna obnova koju su predvodili  župnik ove župe vlč. Aleksandar Ninković i župni vikar vlč. Stipo Filipović. Na obnovi su održana dva razmatranja, a nakon svakog razmatranja uslijedilo je kratko euharistijsko klanjanje.

U prvom razmatranju vlč. Stipo utemeljio je svoje razmatranje na primjeru iz Evanđelja po Luki i prispodobi o izgubljenoj drahmi (Lk 15, 8) . Prispodoba govori o ženi koja je izgubila drahmu i pretražila je cijelu kuću kako bi je našla. Predavač je ovu prispodobu primijenio na čovjekov svakodnevni život, rekavši kako i mi često u životu izgubimo neku stvar, a može nam se dogoditi da izgubimo i Gospodina, pa ga tražimo pitajući se u kojem dijelu sebe smo ga izgubili. Predavač je ovu temu aktualizirao s korizmenim vremenom u kojemu se nalazimo potakavši sve nazočne na traženje Gospodina, jer ima još vremena da Ga nađu kroz sakramente, a posebno kroz sakrament pomirenja gdje On strpljivo čeka te da se dostojno pripreme za slavlje Uskrsa.

Vlč. Ninković se u razmatranju osvrnuo na izlazak izraelskog naroda iz ropstva. Ova stvarnost je bila primjerom kako bi potakao vjernike da i oni izađu iz ropstva grijeha u slobodu djece Božje.

Obnova je završila zajedničkim objedom.

KMC

 

FOLLOW US ON: