Homelokalne vestiOdržana treća Tribina korizmenih petaka o sinodalnosti u crkvama reformacije

Održana treća Tribina korizmenih petaka o sinodalnosti u crkvama reformacije

Treća u nizu Tribina korizmenih petaka, koje organiziraju Beogradska nadbiskupija i Pastoralni centar Papa Ivan Dobri, održana je u petak 8. marta 2024. godine u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije, u Multimedijalnoj dvorani Pastoralnog centra Papa Ivan Dobri u Beogradu. Tema tribine bila je Sinodalnost u crkvama reformacije, a o njoj je govorio mons. Jaroslav Javornik, biskup Slovačke evangeličke crkve u Srbiji, dok je moderator bio vlč. Andrej Đuriček.

Prije same tribine u katedrali je održana pobožnost križnoga puta i sveta misa.

Na početku tribine sve nazočne pozdravio je župnik i rektor Marijanuma vlč. Mihael Sokol, a poseban pozdrav uputio je beogradskom nadbiskupu i metropoliti mons. dr. Ladislavu Nemetu SVD koji je nazočio predavanju kao i predavaču.

Moderator vlč. Andrej je napravio kratki uvod rekavši kako je na području Vračara vidio plakate koji pozivaju na suodgovornost i uključivanje što ga je podsjetilo na Sinodu koja također propagira ove odrednice u Crkvi.

Na početku predavanja biskup Javornik govorio je o Crkvi kao zajednici, a Sinoda u crkvama reformacije je zajednica svećenika i vjernika laika. Predavač je naglasio kako je kod reformatorskih crkava duhovna dimenzija Crkve važnija od hijerarhijske. Crkva je poimana kao jedna, sveta kršćanska u kojoj se propovijeda istinsko evanđelje. Luteranstvo nije uvodilo novi poredak Crkve istakao je predavač te nastavio predavanje kratkim povijesnim prikazom Sinode u refomatorskim crkvama i govorom o Sinodi kao sastanku crkvenih kongregacija regionalnih ili međunarodnih u kojima sudjeluju svećenici i vjernici laici. Biskup Javornik je istakao da su svi kršteni po krštenju svećenici kako piše u Svetom pismu, ali su neki odabrani da propovijedaju, da vrše neke određene službe u Crkvi. Tako je Sinoda društvo svih krštenih u Tijelu Kristovu koja djeluje po Svetom pismu (sola scriptura) rekao je predavač i dodao da Sinoda predstavlja Crkvu te da se održavaju regionalne, pokrajinske i opće Sinode, a  Sinoda se danas shvaća kao vrhovna zakonodavna vlast koja bira duhovne vođe. “Sinoda odlučuje i o doktrini” rekao je predavač te dodao da postoje episkopski, prezbiterijanski i sinodski oblik crkvene organizacije. Predavač je naglasio kako su luteranske crkve autokefalne, ali su u svjetskoj luteranskoj federaciji. Predavač je zaključio kako na prezbiterijanskom nivou u vijeću ima više laika nego svećenika koji imaju jednako pravo glasa, zatim i žene su svećenice, a svećenika bira zajednica.

Nakon predavanja uslijedila je rasprava.

KMC

FOLLOW US ON: