HomenajaveRaspored misa u božićno vrijeme po župama Beogradske nadbiskupije

Raspored misa u božićno vrijeme po župama Beogradske nadbiskupije

BADNJI DAN nedjelja, 24. 12. 2023.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75): 9h i 21h (predvodi Nadbiskup)
Krist Kralj (Krunska 23): 10h, 11.30h (eng) i 22h
Sv. Anto (Bregalnička 14): 10h, 18h i 24h
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): 7h, 10h i 21h
Sv. Petar (Makedonska 23): 9h (eng) 10.30h, 18h, 21h i 22h (eng)

Sv. Leopold Mandić (Jagodina): 24h

Sv. Ljudevit (Bor):10h i 24h

Sv. Juraj (Zaječar): 20h

Uzvišenja sv. Križa (Niš):10h i 24h

Sv. Tereze iz Kalkute (Aleksinac): 20h

Rođenja sv. Ivana Krstitelja (Smederevo): 10h i 24h

Sv. Ana (Šabac): 10h

Sv. Obitelj (Valjevo): 17h

Sv. Josip (Kragujevac): 9h i 24h

 

BOŽIĆ ponedjeljak, 25. 12. 2023.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75): 10h (predvodi Nuncij) i 17h
Krist Kralj (Krunska 23): 10h, 11.30h (eng) i 18h
Sv. Anto (Bregalnička 14): 10h i 18h
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): 7h, 10h i 17h
Sv. Petar (Makedonska 23): 9h (eng), 10.30h i 18h

Sv. Leopold Mandić (Jagodina): 17h

Presvetog Trojstva (Kruševac): 11h

Sv. Mihael Arkanđeo (Kraljevo): 12h

Bezgrešnog začeća Bl. Djevice Marije (Užice): 12h

Sv. Ljudevit (Bor):10h

Sv. Juraj (Zaječar): 12h

Uzvišenja sv. Križa (Niš): 10h

Sv. Tereze iz Kalkute (Aleksinac): 16h

Marija Kraljica neba (Leskovac): 16h

Rođenja sv. Ivana Krstitelja (Smederevo): 10h

Sv. Ana (Šabac): 10h

Sv. Obitelj (Valjevo): 17h

Sv. Josip (Kragujevac): 9h

 

SVETI STJEPAN utorak, 26. 12. 2023.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75): 9h
Krist Kralj (Krunska 23): kao radnim danom
Sv. Anto (Bregalnička 14): 7.30h i 18h
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): 7h, 10h, 17h i 17h božićna misa za Slovence u Zemunu
Sv. Petar (Makedonska 23): kao radnim danom

Uzvišenja sv. Križa (Niš): 18h

Sv. Josip (Kragujevac): 18h

 

SVETI IVAN srijeda, 27. 12. 2023.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75): 8h
Krist Kralj (Krunska 23): kao radnim danom
Sv. Anto (Bregalnička 14): kao radnim danom
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): kao radnim danom
Sv. Petar (Makedonska 23): kao radnim danom

Uzvišenja sv. Križa (Niš): 18h

Sv. Josip (Kragujevac): 18h

 

NEVINA DJEČICA četvrtak, 28. 12. 2023.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75): 8h
Krist Kralj (Krunska 23): kao radnim danom
Sv. Anto (Bregalnička 14): kao radnim danom
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): kao radnim danom
Sv. Petar (Makedonska 23): kao radnim danom

Uzvišenja sv. Križa (Niš): 18h

Sv. Josip (Kragujevac): 18h

 

SVETA OBITELJ I SVETI SILVESTAR, papa – STARA GODINA nedjelja, 31.12.2023.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75): 9h
Krist Kralj (Krunska 23): 10h, 11.30h (eng) i 18h
Sv. Anto (Bregalnička 14): 10h i 18h
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): 7h, 10h i 17h
Sv. Petar (Makedonska 23): 9h, 10.30h i 18h

Sv. Leopold Mandić (Jagodina): 17h

Presvetog Trojstva (Kruševac): 11h

Sv. Mihael Arkanđeo (Kraljevo): 12h

Sv. Ljudevit (Bor): 16h

Sv. Juraj (Zaječar): 18h

Uzvišenje sv. Križa (Niš): 10h

Sv. Tereze iz Kalkute (Aleksinac): 8h

Rođenja sv. Ivana Krstitelja (Smederevo): 10h

Sv. Ana (Šabac): 10h

Sv. Obitelj (Valjevo):17h

Sv. Josip (Kragujevac): 9h

 

MARIJA BOGORODICA – NOVA GODINA ponedjeljak, 1. 1. 2024.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75): 9h
Krist Kralj (Krunska 23): 10h, 11.30h (eng) i 18h
Sv. Anto (Bregalnička 14): 10h i 18h
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): 7h, 10h i 17h
Sv. Petar (Makedonska 23): 8h i 18h

Sv. Josip (Kragujevac): 18h

 

BOGOJAVLJENJE subota, 6. 1. 2024.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75) 9h
Krist Kralj (Krunska 23): kao radnim danom
Sv. Anto (Bregalnička 14): 10h i 18h
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): 7h, 10h i 17h
Sv. Petar (Makedonska 23): 8h, 10.30h i 18h

Rođenja sv. Ivana Krstitelja (Smederevo): 17h

Sv. Josip (Kragujevac): 9h

 

KRŠTENJE ISUSOVO nedjelja, 7. 1. 2024.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75): 9h
Krist Kralj (Krunska 23): 10h, 11.30h (eng) i 18h
Sv. Anto (Bregalnička 14): 10h i 18h
Sv. Ćiril i Metodije (Požeška 35): 7h, 10h i 17h
Sv. Petar (Makedonska 23): 9h (eng), 10.30h i 18h

Sv. Leopold Mandić (Jagodina): 17h

Presvetog Trojstva (Kruševac): 11h

Sv. Mihael Arkanđeo (Kraljevo): 12h

Sv. Ljudevit (Bor): 16h

Sv. Juraj (Zaječar): 18h

Uzvišenje sv. Križa (Niš): 10h

Sv. Tereze iz Kalkute (Aleksinac): 8h

Rođenja sv. Ivana Krstitelja (Smederevo): 10h

Sv. Ana (Šabac): 10h

Sv. Obitelj (Valjevo): 17h

Sv. Josip (Kragujevac): 9h

FOLLOW US ON: