HomenajaveŽupna slava Sv. Mihaela Arkanđela u Kraljevu

Župna slava Sv. Mihaela Arkanđela u Kraljevu

U sredu 29. septembra 2021. godine u 17.00 sati, u Crkvi Sv. Mihaela Arkanđela u
Kraljevu biće svečano euharistijsko slavlje koje će predvoditi beogradski nadbiskup mons. Stanislav Hočevar.

KMC

FOLLOW US ON: