HomeCaritas Srbije

O Caritasu

Caritas je socio-humanitarna organizacija Katoličke Crkve, čija je misija zaštita i promocija dostojanstva svake ljudske osobe, stvorene na sliku Božju. Sama reč “Caritas” znači delotvorna hrišćanska ljubav, (na latinskom „Deus caritas est“ – „Bog je ljubav” 1 Jv 4,16).

Caritas, kao humanitarna organizacija, svoj rad temelji na Jevanđelju i Socijalnom učenju Katoličke Crkve, koji su u značajnoj meri oblikovali duhovni, politički i društveni okvir današnje Evrope.

Ova organizacija pomaže ljudima bez obzira na njihovu versku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost, a najviše osobama koje žive na marginima društva: starim licima, usamljenima, bolesnima, osobama sa posebnim potrebama, i drugima.

 

Caritas Srbije

Caritas Srbije je prisutan na socio-humanitarnom planu već više od 20 godina (prvobitno pod imenom Caritas Jugoslavije, zatim Caritas Srbije i Crne Gore i danas Caritas Srbije). Član je međunarodnih konfederacija Caritasa Internationalis sa sedištem u Rimu i Caritasa Evrope sa sedištem u Briselu. Uz podršku članica ove mreže, ali i drugih donatora u proteklom periodu Caritas Srbije je pripremao, organizovao i realizovao različite programe pomoći ljudima u potrebi.

Od samog početka svog delovanja Caritas Srbije je delio humanitarnu pomoć u kriznim situacijama, kao za vreme embarga i sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, pomagao je licima izbeglim iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, interno raseljenim licima sa Kosova, kao i lokalnom stanovništvu u stanju socijalne potrebe. Procena je da je na različite načine pomognuto preko 2 miliona ljudi. Tokom godina Caritas Srbije je aktivno pomagao za vreme različitih urgentnih situacija, kao što su poplave u Banatu, zemljotres u Kraljevu i klizišta na drugim teritorijama Srbije, a organizovano je i prikupljanje pomoći za urgentne situacije u inostranstvu, kao što su: zemljotresi u Italiji i u Japanu, tajfun na Filipinima, pomoć manastiru Hilandar koji je pretrpeo požar i druge.

Programi Caritasa Srbije su bili usmereni i ka pružanju pomoći starijem stanovništvu i osobama sa invaliditetom, putem savremene kućne nege i dnevnih centara. Osim toga Caritas duži niz godina realizuje projekte zaštite prava osoba sa mentalnim poteškoćama, programe izgradnje mira i aktivnosti za omladinu.

U toku 2014. godine Caritas Srbije je bio aktivan u pomaganju osobama iz poplavljenih područja u Srbiji. Ukupna vrednost pomoći koju je Caritas pružio poplavljenima je preko 2 miliona evra, uz podršku međunarodne mreže Caritasa.