HomeSv. Petar, Beograd

Isusovačka župa i rezidencija u Beogradu

ŽUPA SVETI PETAR APOSTOL, Beograd

Na ušću dveju reka

Istorijat župe

Istorija naše župe ujedno je i istorija isusovaca (jezuita) u Beogradu, a ona seže nekoliko stoleća unazad. U doba turske vladavine i borbe s njima isusovci u nekoliko navrata pokušavaju da se nastane u Beogradu. Pater Bartol Kašić s ocem Sinijem osniva ovde humanističku školu, prvu na Balkanu. Kasniji ponovni pokušaji nastanjivanja završava na bojnom polju u blizini grada, gde neki patri ginu pružajući poslednju utehu teškim ranjenicima hrišćanske vojske. Oslobađanje Beograda pod vođsvom Eugena Savojskog donosi novu nadu. I kada se činilo da će moći punim jedrima da se zaplovi na području dušebrižništva i školstva, grad je vraćen Turcima. Austrijanci sami ruše sve što su u međuvremenu podigli, a isusovci ostavljaju crkvu i sve što su sagradili. Iz nje odnose samo Bogorodičinu sliku. Pohranjuju je u isusovačkoj crkvi u Petrovaradinu.

Posle ukidanja reda (1773–1814) isusovci tek 1930. g. ponovo dolaze u Beograd – sada već prestonicu Kraljevine Jugoslavije. Na Novu godinu 1931. započinju dušebrižnički rad u novoutemeljenoj župi Sv. Petra Apostola. Kupili su kuću koju je 1845. g. sagradio Jovan Stejić, lekar kraljevske porodice. Danas je kuća pod zaštitom beogradskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture. U dvorištu te kuće 1933. g. grade crkvu prema nacrtu čuvenog zagrebačkog graditelja Jurja Denclera [Denzler].

Godine 1934. u novu crkvu donose iz Petrovaradina baroknu sliku Bogorodice s Detetom, kao jedinu vidljivu uspomenu nasleđenu od beogradskih isusovaca iz stare Družbe. Ta slika, koja je za boravka u Petrovaradinu dobila naziv Bogorodica Beogradska, i danas je predmet posebnog poštovanja.

Malo statistike

Istorijat župe veoma je bogat događajima, kako lepim tako i neugodnim. Možda će nam o tome najbolje posvedočiti neki statistički podaci iz matičnih knjiga. Kada je 1931. g. župa osnovana, bilo je preko 130 krštenja. Taj broj pomalo je rastao do svog vrhunca 1939. i 1940. g., kada je premašio 200. Početkom rata broj krštenja počeo je da se smanjuje, da bi 1981. g. pao na samo sedam krštenja. Od tada se broj krštenja više nije spuštao ispod deset. Godine 1992. popeo se čak na preko 50, od čega su polovinu sačinjavala krštenja odraslih osoba. Broj se od onda opet pomalo spuštao sve do sada, tako da smo ove i prošle godine imali po šest krštenja godišnje. Tokom čitavog vremena postojanja župe broj sahrana kretao se oko 50 godišnje, ali i on je počeo da opada, tako da poslednje dve godine ne prelazi 30. Prirodnog priraštaja vernika, dakle, nema: neki su se iselili, mnogi su se preselili u druge, novije delove grada, tako da je broj posetilaca našoj crkvi u poslednjih petnaest godina znatno opao.

Mladi – naša budućnost

Od posebnosti naše župe pomenimo tek poneku. Pastva nam je višejezična; osim misa na hrvatskom/srpskom, imamo i mise na engleskom i mađarskom. Nekada su bile još na španskom, francuskom i slovenačkom. Koncerti ozbiljne muzike, nekada tako brojni u našoj crkvi, sasvim su zamrli, a i tribine sada organizujemo tek povremeno.

Ali budući da je naša crkva u čvorištu gradskog i prigradskog saobraćaja, posla ne nedostaje ni danas. Najviše upada u oči pastoral s mladima, a tu je još i bezbroj tih – velikih i malih – svakodnevnih aktivnosti koje nas raduju i obavezuju. Pri tome nam je najveća želja da s ljubavlju služimo narodu kojem nas Bog šalje. A budućnost? Pa upravo takva i samo takva dela – dela ljubavi – i imaju budućnost!
Isusovci

Crkva Svetog Petra

Makedonska 23, 11000 Beograd
p. Marijan Steiner, SI, superior
p. Smiljan Milićević, SI, župnik

p. Josip Opat, SI, župni vikar

tel/fax: 011/30 30 815
e-mail: petra.cr@sbb.rs

www.svetipetar.com

Služba Božja

Radnim danima: 8.00h i 18h
Nedeljom i praznicima: 9h (na engleskom jeziku), 10.30h i 18h