HomeSv. Ljudevit, Bor

ŽUPA SV. LJUDEVITA, Bor

Grad Bor odavno je poznat kao bogat rudarski grad, grad bakra, jer ruda se tamo kopala već u rimsko doba. Posle oslobođenja Srbije od turske vlasti, rudarstvo je dobilo nov zamah i u grad su počeli da dolaze katolički stručnjaci i radnici. Dolazili su tako Nemci, Francuzi, Poljaci, Italijani… kasnije Hrvati, Slovenci…

Prve temelje župi uspostavio je već apostolski administrator katolika u Srbiji i niški župnik Ferdinand Hrdi [Hrdy], ali on nije mogao da gradi crkve niti da (početkom dvadesetih godina) postavlja župnike.

Osnivanjem Beogradske nadbiskupije i u Boru je 1. I 1928. odvajanjem od Niša uspostavljena samostalna župa, koja je za svog zaštitnika izabrala sv. Ljudevita, kralja. Uprava župe bila je poverena francuskom svešteniku – redovniku asumpcionisti Privau Belaru [Privat Bellard]. U rudniku je u to vreme radilo mnogo Francuza, pa su i postavljanje župnika i izbor Zaštitnika bili sasvim razumljivi. Asumpcionisti su ovde ostali do 1943. g. Iste 1928. godine sagrađena je mala crkva kao privremena građevina, ali takva je, uz neprekidne popravke, ostala sve do danas. Uz malu crkvu nalazi se i župski stan. Sagradio ju je Krizostom Luj Monije [Chrisostom Louis Monnier], drugi župnik po redu.

Zanimljivo je da su i pravoslavnu crkvu, bar većim delom, sagradili katolici (na kamenoj ploči u samoj crkvi piše: »Francuzi«), jer Bor je tada bio selo i Francuzi su sačinjavali gotovo većinu stanovništva.

Obnova crkve, onakve kako ona sada izgleda, izvršena je 1992–1993. g. Kasnije je obavljeno dalje renoviranje potpornog zida i fasade i uvedeno centralno grejanje (1999), dok je sada u planu dogradnja sakristije.

Prema statistici iz 1996, u župi Bor ima oko 1000 vernika, dok oko dvadesetoro dece i mladih pohađa veronauku.

Na nedeljnim sv. misama sudeluje oko 50 vernika.

Najvažnija slavlja župe Bor su:
– Sv. Ljudevit, zaštitnik župe – 25. VIII i
– Sv. Barbara, zaštitnica rudara – 6. VIII. Posebno svečano ovaj dan se slavi od dolaska poveće grupe rudara Poljaka 1996. g. Oni su tada crkvi u Boru poklonili lep kip svoje zaštitnice, napravljen od uglja.

Osim asumpcionista, župom su upravljali salezijanci, dijecezanski sveštenici, a sada i pripadnici Neokatekumenskog puta.

U blizini su i rudnici uglja Avramica, Vrška čuka, Lubnica, Bogovina, Rtanj… kao i rudnik bakra Majdanpek, a to su uz Boljevac, Žagubicu, Negotin i Kladovo filijale borske, odnosno zaječarske župe. Nijedna od njih nema svoju kapelicu, ali mise se često služe u katoličkim kućama, pogotovo u Majdanpeku i Negotinu, i to su za vernike ali i župnike posebni doživljaji.

Godine 1860. francuski sveštenik Espri Dalton [Esprit Dalton] sagradio je za potrebe francuskih rudara crkvicu i osnovao misiju.

Crkva Sv.Ljudevita

Vojske Jugoslavije 6, 19200 Bor
Preč. Marko Trošt, župnik i dekan
mob:063/70 60 269
e-mail: trostmarko@gmail.com

Služba Božja

Nedeljom: 10h (svetkovinama po dogovoru; 10h ili 18h)