HomeSv. Ćiril i Metod, Beograd

ŽUPA SV. ĆIRILA I METODA, BEOGRAD

Početkom 20. veka na periferiji grada Beograda ukazala se snažna potreba za novim pastoralnim duhovnim centrom za katolike koji su se posle Prvog svetskog rata naselili i radili na tom području. Tadašnji apostolski nuncije Hermenđildo Pelegrineti [Hermengildo Pellegrinetti] i beogradski nadbiskup mons. Rafael Rodić zamolili su oce lazariste – misionare sv. Vinka Paulskog iz Slovenije, da preuzmu jednu župu na periferiji grada Beograda. Na raspolaganje su im dali Čukaricu ili Karaburmu. Provincijal lazarista Leopold Šmid i sabrat Alojz Plantarič odlučili su se 5. jula 1929. g. za Čukaricu. Nuncije Pelegrineti i nadbiskup mons. Rodić radosno su primili tu odluku. Župa Krista Kralja bila je prilično udaljena. Vernici su želeli da imaju svoju crkvu i sveštenika. Na Čukarici je inače nedeljom već od 1927. g. služena sv. misa u privatnom stanu.

Lazaristi su u Požeškoj ulici kupili kuću i u njoj otvorili kapelicu. Prva misa slavljena je 5. avgusta 1929. godine. U kuću su došli Alojz Plantarič, koji je imenovan za superiora, i Andrej Tumpej, koji je postao prvi župnik, a kasnije su im se pridruzila još dva brata laika. Tako je nastala zajednica lazarista u Beogradu.

Odlučili su se za izgradnju crkve. Kupili su zemljište pored kuće i uskoro počeli da grade crkvu. Izradu plana poverili su arhitekti Blažu Katušiću iz Zemuna. Župnik župe Krista Kralja Alojzije Vagner [Wagner] blagoslovio je 18. avgusta kamen temeljac. Izgradnja je počela 13. avgusta 1929. Već u novembru crkva je bila sagrađena i 17. novembra 1929. posvetio ju je nadbiskup Rodić na čast Svetoj braći Ćirilu i Metodu. Tom prilikom iz crkve sv. Jožefa u Celju doneli su kip Svete braće, koji je 1851. g. blagoslovio biskup bl. Anton Martin Slomšek, kada je u toj crkvi ustanovio Bratovštinu za jedinstvo hrišćana. Kip je postavljen u glavnom oltaru. To je najveća dragocenost ove crkve. Novi oltar je dar mariborskog biskupa Ivana Tomažiča, kao uspomena na bl. Antona Martina Slomšeka. Crkva je dvoranskog tipa s polukružnim stropom. Dugačka je 23 metra, široka 10, a visoka 9 metara. Visina tornja je 23 metra. Nad glavnim vratima crkve stoji natpis:
»DA SVI BUDU JEDNO«.

Župa je ustanovljena 1. januara 1930. godine.

Nadbiskupski ordinarijat u Beogradu imenovao je 30. decembra 1929. godine Andreja Tumpeja, CM, za župnika. 17. januara 1930. osnivanje župe potvrdilo je i državno ministarstvo vere. Župa se nalazi na jugozapadnom području grada Beograda.

Kada je bila osnovana, nova župa je brojala oko 2500 vernika. Već te godine bilo je kršteno 77 dece, venčana su 32 para, sahranjeno 23 vernika. Verski život bio je veoma bogat. Broj vernika polako je opadao, a u poslednje vreme posle pada komunizma opet je u porastu i verski život je aktivniji.

Teritorija župe prostire se na opštine: Čukarica, deo Savskog venca – Senjak, Dedinje, Rakovica, Mladenovac, Sopot, Barajevo, Lazarevac i Obrenovac.

Od samih početaka župe sv. Ćirila i Metoda do danas, promenila su se osmorica župnika. Svaki od njih radio je savesno iz ljubavi prema Bogu i za spas duša. Sveštenici sa Čukarice upravljali su izvesno vreme područjem Valjeva, a tokom rata i Kraljeva, Kragujevca, Čačka, Užica i Smedereva.

Na Čukarici od 1929. godine rade, pomažu u pastoralu Čukaričke župe i brinu se za siromahe i bolesnike časne sestre usmiljenke, koje su u Beogradu prisutne već od 1920. godine.

Bog vodi istoriju ljudskoga roda. S Bogom idemo napred!

Hvala Bogu za sve. Dela Božja nikad ne propadaju.

Crkva Svetih Ćirila i Metoda

Požeška 35, 11030 Beograd
o. Alojz Letonja, župnik
o. Petar Tašev, duhovni pomoćnik

tel: 011/30-56-120
e-mail:  zupascim.bg@gmail.com
e-mail: lojze.letonja@gmail.com

Služba Božja

Radnim danima: 18h (leti), 17h (zimi).
Nedeljom i svetkovinama: 7h, 10h, 18h (leti), 17h (zimi)