LOKALNE VESTI
PORUKE I POSLANICE
NAJAVE

Pozvan si i ove godine da u sebi probudiš još veće pouzdanje u Njezin zagovor. Potpuno se predaj Njoj. Razgovaraj o tome sa svojim ispovjednikom ili duhovnim ocem. Tko je posvećen Njoj, svugdje osjeća Njezinu blizinu.