LOKALNE VESTI

Na stranicama prethodnih brojeva časopisa Blagovest ušli smo u javnu raspravu o nacrtu Građanskog zakonika. Motivirani smo željom da doprinesemo odbrani vrednosti koje su sa našeg stanovišta vere i razuma osporene, potisnute ili negirane. Nacrt Građanskog zakonika u nekim delovimabioetičkog

PORUKE I POSLANICE

Papa Franjo je uputio poruku povodom Svjetskog dana siromaha 13. juna 2019. godine, upravo na dan kad se u Crkvi spominjemo sv. Antuna Padovanskoga, siromašnog redovnika, bolje reći oca siromaha, čuvenog propovjednika koji je kao redovnik djelovao svojom požrtvovnošću i

NAJAVE

U nedelju 17. novembra – Treći svetski dan siromaha - će beogradski nadbiskup mons. Stanislav Hočevar predvoditi euharistijsko slavlje u 10 sati u crkvi sv. Ćirila i Metoda na Banovom Brdu u Beogradu. Ovaj dan proslaviće se i 90. godišnjica