LOKALNE VESTI

...„Brodovi“ Ivana Sokača zaplovili su, poletno, bez predrasuda, morima ka svim stranama sveta. Raduju im se luke istočne i zapadne, severne i južne, čekaju da se iskrcaju tajne duše, svetlost sa obe strane krsta, toplina iskoni, Hristolika dobrota sveta, i

PORUKE I POSLANICE

Papa Franjo u jučerašnjem podnevnom nagovoru prije molitve Angelusa komentirao je evanđeoski odlomak u kojem Isus upozorava: "Ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi!" Sveti Otac nakon Anđeoskog pozdravljenja pozvao na molitvu

NAJAVE