LOKALNE VESTI
PORUKE I POSLANICE

Kršćanski je život „ljubavna priča s Bogom“. Stoga, umjesto da sjedimo u „naslonjačima dobiti i užitaka“, potrebno je odgovoriti na Božji poziv na svadbenu gozbu kao što je učinilo 35 današnjih novih svetaca koje je papa Franjo kanonizirao za vrijeme

NAJAVE

Prisutnost i svjedočenje nove crkvene ustanove „Opera della Chiesa – Djelo Crkve“ u Beogradu Pon. 16. 10. – ned. 22. 10. 2017.   PROGRAM: Svakoga dana: u crkvi Krista Kralja, u ul. Krunska br. 23  (osim u čet. 19. 10. kada je program u crkvi Sv.