LOKALNE VESTI
PORUKE I POSLANICE

U Vatikanu je još 13. juna 2017. predstavljena poruka za 1. svjetski dan siromaha, koji je ustanovio papa Franjo na zaključenju Jubileja milosrđa odredivši da se slavi na 33. nedjelju kroz godinu (ove godine 19. novembra).

NAJAVE