Homelokalne vestiNadbiskup Nemet održao predavanje o Sinodi u župi svetih Ćirila i Metoda u Beogradu

Nadbiskup Nemet održao predavanje o Sinodi u župi svetih Ćirila i Metoda u Beogradu

Beogradski nadbiskup i metropolit mons. dr Ladislav Nemet u sredu 10. aprila održao je predavanje o Sinodi u župi svetih Ćirila i Metoda na Banovom brdu. Na predavanju su bili prisutni župnik ove župe o. Lojze Letonja, duhovni pomoćnik o. Petar Tašev, sestre Kćeri kršćanske ljubavi kao i mnogobrojni vernici.

Nadbiskup Nemet u okviru svog predavanja govorio je o svojim iskustvima sa Sinode na kojoj je učestvovao u oktobru 2023. godine u Vatikanu. Kako bi vernicima približio Sinodu ali i samu prisutnost na tako velikom događaju, nadbiskup je dok je prikazivao fotografije govorio o pojedinostima koje su ovu XVI. opštu redovnu skupštinu Biskupske sinode učinile posebnom.

Fokus je bio na ne tako tipičnim stvarima koje su se izdvojile na ovoj Sinodi u odnosu na prethodne. Naime počevši od same otvorenosti i mogućnosti učestvovanja koji je na ovoj Sinodi bio dosta širi samim tim jer su i vernici laici ali i žene bili uključeni u same sesije diskusija ali i u sve druge procese. Iako je po rečima nadbiskupa vladala jako prijatna atmosfera, disciplina poput strogog vođenja računa o vremenu ali i držanju do zadate teme bila je prisutna. Drugačiji način sedenja, mogućnost za razgovor ali i usavršavanje u vidu digitalizacije koja je omogućili da prisutnim učesnicima sve bude blagovremeno dostupno samo su neke od stvari koje su ostavile utisak na učesnke. Prilika da svaka grupa, tačnije sedam kontinenata na koje su bili podeljeni učesnici slavi svetu misu takođe je novost u odnosu na prethodne Sinode. Bogatstvo duhovnosti ogledalo se i u tome što je i tokom samih sesija i razgovora bila prisutna molitva u vidu meditacije, kao i trodnevne duhovne vežbe pre same Sinode kao priprema za plodonosnije zajedništvo.

Nadbiskup Nemet nastaviće da drži predavanja o Sinodi u župama Nadbiskupije kako bi vernike upoznao i preneo im iskustvo sa iste.

 

Marija Antonela Kanelić

FOLLOW US ON: