Homelokalne vestiApostolski nuncij Gangemi predvodio uskrsno misno slavlje u beogradskoj katedrali

Apostolski nuncij Gangemi predvodio uskrsno misno slavlje u beogradskoj katedrali

Apostolski nuncij u Republici Srbiji nadbiskup mons. Santo Rocco Gangemi predvodi je svečano uskrsno misno slavlje u nedjelju 31. marta 2024. godine u beogradskoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije, a koncelebrirali su savjetnik Nuncijature mons. Simon Bolivar Sanchez Carrion i katedralni župnik i rektor Marijanuma vlč. Mihael Sokol.

Nuncij Gangemi je u propovijedi istakao kako je Gospodin Isus iz ljubavi prema čovjeku podnio smrt. “Susreli su se smrt i život te je Gospodar života pobijedio smrt i sada živi” rekao je nuncij Gangemi te se osvrnuo na čitanja koja govore o tome što se dešavalo u Galileji i kako je Isus uskrsnuo treći dan. “Uskrs nam govori da posljednu riječ ima Bog, a to je ona Riječ koja se ne šapuće nego se izgovara sa silom, Riječ koja je pobijedila smrt, zlo i grijeh te koja je proglas jednog boljeg postojanja” rekao je propovjednik. Nuncij je istakao kako se u slabosti treba osjetiti sigurnost, jer tko je slab taj je i jak, a to se vidi u slabosti Marije iz Magdale, koju je kada je još bio mrak, potaknula slabost da ide na grob, a prazan grob joj je bio poticaj da bude prva glasnica uskrsnuća, zato nju sv. Toma Akvinski naziva Apostola apostolorum. “To je ona ista slabost koja je potaknula Petra i Ivana da odu onamo gdje je bio položen Isus i nalaze povoje i prazan grob. Upravo Petar koji je toliko puta bio slab i u strahu sada prekida taj strah i prvi dolazi na grob”, rekao je nuncij Gangemi.

Sjećati se, povratak i navijestiti

Nastavljajući svoju propovijed nuncij je istakao da tri riječi postaju imperativ u ovom Uskrsu. “Prva je sjećati se. Stoga, važno je da neprestano promišljamo o našem iskustvu spsenja. Sjećanje na primljeno dobro i na zlo od kojega smo oslobođeni po Isusuovom uskrsnuću”, rekao je nuncij Gangemi te dodao da je druga riječ povratak, a odnosi se na napuštanje beznađa i gorčine te povratak na tragove Uskrsa i sjećanje što je sve Isus učinio za nas, a treća riječ je navijestiti, koja se odnosi na Evanđelje koje se prenosi, a Marija Magdalena se nada da je ovu istinu navijestila i prnijela, a sam Uskrs je navještaj, primanje i navještenje.

Nuncij Gangemi je zaključio propovijed glavnom porukom Uskrsa, a to je činjenica da je Krist uskrsuo i nadjačao smrt i tamu.

Na kraju misnog slavlja župnik vlč. Mihael je zahvalio nunciju Gangemiju što je predvodio ovo slavlje i čestitao Uskrs svim vjernicima.

 

KMC

FOLLOW US ON: