HomevestiApostolski put u Mjanmar Govor Svetog Oca predstavnicima građanskih vlasti.

Apostolski put u Mjanmar Govor Svetog Oca predstavnicima građanskih vlasti.

Sveti Otac je obraćajući se predstavnicima najviših građanskih vlasti, Diplomatskom zboru i biskupima u kongresnom centru u Yangonu izrazio svoju duboku zahvalnost za poziv da posjeti Mjanmar te je posebno zahvalio državnoj savjetnici na srdačnim riječima.

Zahvalan sam svima onima – rekao je papa Franjo – koji su neumorno radili kako bi ovaj posjet bio moguć. Došao sam prije svega moliti s malom, ali gorljivom katoličkom zajednicom da se učvrsti u vjeri te da ju ohrabrim u naporima koje čini za dobro zemlje. Vrlo sam sretan što se moj posjet ostvaruje nakon uspostave službenih diplomatskih odnosa između Mjanmara i Svete Stolice. Gledam tu odluku kao znak opredjeljenja čitavog naroda za nastavak dijaloga i konstruktivne suradnje unutar međunarodne zajednice, kao i obnove tkiva građanskog društva.

Želio bih također svojim posjetom zagrliti čitavu populaciju Mjanmara i ohrabriti sve one koji rade na izgradnji pravednijeg, pomirljivog i uključivog društvenog poretka – rekao je Papa i naglasio – Mjanmar je blagoslovljen darom izvanredne ljepote i brojnim prirodnim bogatstvima, ali njegovo najveće blago sigurno su ljudi koji su mnogo pretrpjeli i još uvijek pate zbog unutarnjih sukoba i neprijateljstva koji traju predugo i koji su stvorili duboke podjele. Budući da se nacija sada zauzima za obnovu mira, ozdravljenje tih rana ključni je politički i duhovni prioritet – istaknuo je Sveti Otac i dodao – mogu samo izraziti poštovanje prema naporima Vlade u suočavanju s tim izazovom, posebno preko Konferencije za mir u Panglongu koja okuplja predstavnike različitih skupina nastojeći da se okonča nasilje, izgradi povjerenje i osigura poštivanje prava svih onih koji ovu zemlju smatraju svojim domom.

Doista, teški proces izgradnje mira i nacionalnog pomirenja može napredovati samo preko zauzetosti za pravdu i poštivanje ljudskih prava – naglasio je papa Franjo i nastavio – mudri su ljudi definirali pravednost kao volju da se svakomu prizna ono što mu pripada, dok su ju drevni proroci smatrali temeljem istinskog i trajnog mira. Ove spoznaje, koje su potvrđene tragičnim iskustvima dvaju svjetskih ratova, dovele su do stvaranja Ujedinjenih naroda i Opće deklaracije o ljudskim pravima kao temelja za napore međunarodne zajednice za promicanje, u čitavom svijetu, pravde, mira i ljudskog razvoja i rješavanja sukoba preko dijaloga, a ne preko uporabe sile. U tom smislu – dodao je Papa – prisutnost Diplomatskog zbora među nama, svjedoči ne samo o mjestu koje Mjanmar zauzima među narodima, nego i o njegovoj opredijeljenosti da održi i primjenjuje ova temeljna načela. Budućnost Mjanmara mora biti mir, mir utemeljen na poštovanju dostojanstva i prava svakog člana društva, na poštivanju svake etničke skupine i njezinog identiteta, na poštivanju vladavine prava i demokratskog poretka koji omogućuje svakom pojedincu i svakoj skupini – ne isključujući nikoga – da ponudi svoj zakonski opravdan doprinos zajedničkom dobru.

U važnom radu oko pomirenja i nacionalne integracije, vjerske zajednice u Mjanmaru imaju povlaštenu ulogu koju trebaju izvršavati – istaknuo je Sveti Otac i upozorio – religijske razlike ne smiju biti izvor podjele i nepovjerenja, nego iznad svega, snaga za jedinstvo, oprost, toleranciju i mudru izgradnju zemlje. Religije mogu obavljati značajnu ulogu u liječenju emocionalnih, duhovnih i psiholoških rana onih koji su ih pretrpjeli tijekom višegodišnjih sukoba. Prianjajući uz vrijednosti koje su duboko ukorijenjene, one mogu pomoći da se iskorijene uzroci sukoba, da se grade mostovi dijaloga, da se ponovo traži pravda i mogu biti proročki glas za one koji trpe. To je veliki znak nade – potvrdio je papa Franjo i primijetio da se čelnici raznih religijskih tradicija ove zemlje zalažu da bi radili zajedno, u duhu sklada i međusobnog poštovanja, za mir, da se pomogne siromašnima i da se odgaja za istinske vjerske i ljudske vrijednosti. Pokušavajući izgraditi kulturu susreta i solidarnosti one doprinose općem dobru i postavljaju nenadomjestive moralne temelje za budućnost nade i napretka budućih naraštaja.

Ta budućnost je i danas u rukama mladih ljudi – kazao je Sveti Otac i istaknuo – mladi su ljudi dar koji treba poštivati i ohrabrivati, oni su ulaganje koje će proizvesti bogat prihod samo ako imaju stvarne mogućnosti za rad i dobru naobrazbu. To je hitni zahtjev pravde među generacijama. Budućnost Mjanmara u svijetu brzih promjena i međusobnog povezivanja, ovisit će o obrazovanju njegovih mladih ljudi, ne samo na tehničkim područjima, nego posebno u etičkim vrijednostima poštenja, integriteta i ljudske solidarnosti, koje mogu učvrstiti demokraciju i osigurati razvoj jedinstva i mira na svim razinama društva. Međugeneracijska pravda također zahtijeva – rekao je papa Franjo – da buduće generacije mogu naslijediti prirodno okruženje koje je nezagađeno ljudskom pohlepom i otimačinom. Bitno je da našim mladima ne bude ukradena nada i mogućnost korištenja njihovog oduševljenja i njihovih talenata u oblikovanju budućnosti zemlje, dapače, čitave ljudske obitelji.

Ovih dana želim ohrabriti svoju katoličku braću i sestre da ustraju u svojoj vjeri i da nastave izražavati svoju poruku pomirenja i bratstva preko karitativnih i humanitarnih djela, od kojih čitavo društvo ima koristi – rekao je na kraju Papa i izrazio nadu da će u međusobnoj suradnji punoj poštovanja sa sljedbenicima drugih religija i sa svim ljudima i ženama dobre volje moći doprinositi otvaranju novoga vijeka sklada i napretka za narode te ljubljene zemlje.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: