Homelokalne vesti„Dovršeno je!“ (Iv 30,31)

„Dovršeno je!“ (Iv 30,31)

Dana 31. decembra 2020. godine, poslednjeg dana u godini; svečano Euharistijsko slavlje, misu Zahvalnicu, u crkvi Krista Kralja, predvodio je nadbiskup i metropolita beogradski mons. Stanislav Hočevar uz koncelebraciju vlč. Gorana Avramova, vojnog kapelana.

„ Iskušenje – učvršćivanje u Božjoj volji“
Ova godina bila je zaista teška, teška za sve nas, od pandemije virusa COVID-19, preko zatvaranja – kao posledice ove pandemije, do potresa, ratova; ali kako je preuzvišeni naglasio u svom obraćanju prisutnim vernicima, trebamo zahvaljivati Bogu jer je sama pandemija COVID-a19, izazov. Izazov, u smislu „da li smo duhovno napredovali, ojačali ili pali?“. Samo zatvaranje usled pandemije bila je kušnja za svakog od nas, tu smo mogli pokazati da li zaista sledimo Isusa, od pomoći starijima, preko aktivnog praćenja i učestvovanja u Sv. misama, kojima, iako nismo mogli fizički da prisustvujemo, mogli smo ih pratiti preko YouTube kanala i Facebook stranice – Beogradska Nadbiskupija i Metropolija – i na taj način učestvovati i biti duhovno sjedinjeni. Nažalost, iako je to bilo za duhovni rast svakoga, bio je to i mač sa dve oštrice; pandemija se na neki način, možemo reći „stišala“. Svete mise su se „vratile“ u crkve ali ljudi nisu, još jedna kušnja, test, izazov! „Ako smo prešli ova iskušenja, postali smo jači, ako smo se samo ljutili na Boga i očajavali, to znači da smo pali“ reči su beogradskog nadbiskupa mons. Stanislava Hočevara.

„Novi čovek – početak novog razdoblja“
Poslednji dan u godini, ujedno je i sedmi dan Božića, „broj sedam znači savršenstvo, i zato može početi novo razdoblje“.
Otac nadbiskup, u svojoj homiliji, naglasio je prvenstveno ulogu Oca, Oca koji je Tvorac, po čijoj volji su i naše reči, dela, osećaji, razmišljanja, misli; ali i izvršavanje te volje je cilj i smisao samog Bogoslužja, početak Bogoslužja „utelovljena Reč; da bi smo i mi u svome krhkom telu, jer u takvom je živeo i On, Isus Krist, izvršavavali Božju volju; u Njemu se Reč stvarno utelovila, tako neka bude i u nama“; svršetak Bogoslužja „predaja; on je položio svoj život, svesno se predao prvo na Poslednjoj večeri a zatim na Veliki petak, na križu.“

Na kraju svečanog Euharistijskog slavlja, preuzvišeni otac nadbiskup predvodio je kratko klanjanje.

Marija Antonela Kanelić

FOLLOW US ON: