Homelokalne vesti»Evo, sve činim novo!« (Otk 21, 5)

»Evo, sve činim novo!« (Otk 21, 5)

Dana 6. septembra, na dvadeset treću nedelju u godini, dogodile su se dve veoma značajne stvari, tačnije ‒ promene za našu Beogradsku nadbiskupiju. Naime, toga dana na svečanom euharistijskom slavlju u 9 sati u dvorani katedralne Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu, vlč. Mihael Sokol, nadbiskupov sekretar, svečano je uveden u novu službu, službu župnika katedralne župe. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup i metropolit beogradski mons. Stanislav Hočevar, uz koncelebraciju novog župnika vlč. Mihaela i beogradskog dekana i župnika Župe Sv. Antuna Padovanskog prečasnog fra Ilije Alandžaka.

Istog dana uveče u 18 sati svečanim euharistijskim slavljem u Valjevu u Crkvi Sv. Obitelji vlč. Leonid Bevza uveden je u službu župnika pomenute valjevske župe. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup i metropolit beogradski mons. Stanislav Hočevar, uz koncelebraciju novog župnika vlč. Leonida i vlč. Mihaela Sokola, nadbiskupovog sekretara i župnika katedralne Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu.

 

» Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.« (Mt 18, 15‒20)

Preuzvišeni nas je na početku svoje homilije ‒ uz naglasak da smo i dalje u vremenu pandemije, u vremenu kad »svi ugrožavamo ovaj svet«, ali ipak okupljeni oko zajedničkog stola, Euharistije ‒ podsetio na onaj prvi dan, dan stvaranja. Dan kada je Bog stvorio ovaj svet i rekao: »Neka bude Svetlo!« Podsetio nas je, ali nam je zadao i nekoliko pitanja nad kojima bismo mogli ozbiljno da se zamislimo, pogotovo u ovo današnje vreme: »Imamo li još pravi odnos prema Bogu Tvorcu, prema Svetlu?; Jesmo li sinovi i kćeri Svetla, ili nismo?« Nedelja, kao dan Kristovog Uskrsnuća, trebalo bi da nam bude podsticaj da i mi uskrsnemo u novi Život i postanemo novi ljudi, ljudi Evanđelja. I jesmo li?

Novi početak, početak nove školske i pastoralne godine, novi župnik katedralne župe… svi ti događaji trebalo bi da nam nam budu podsticaj da se i mi čitavim svojim bićem zamislimo nad tim počecima i da se zapitamo: »Jesmo li postali duhovno stari i nemoćni i ne možemo više da vršimo poslanje koje nam je predao Svevišnji Bog?« Liturgija nas obnavlja, ona nam omogućuje da s uvek novim snagama, počecima izvršavamo novo poslanje.

U svojoj homiliji na večernjoj svetoj misi preuzvišeni se osvrnuo na Evanđelje toga dana, naime, podstakao nas je na razmišljanje o važnosti vaspitanja savesti za plodonosne međuljudske odnose.

Bratska opomena, izrečena u ljubavi i poštovanju bližnjeg, izraz je brige za dobro drugoga i metod izgrađivanja boljeg društva ‒ ako u njoj nema osuđivanja.

Dinko Glavaš i Marija Antonela Kanelić

FOLLOW US ON: