Homelokalne vestiJoš dve godine biskupske službe nadbiskupu Hočevaru

Još dve godine biskupske službe nadbiskupu Hočevaru

Obraćanje apostoskog nuncija u republici Srbiji mons. Lučana Surijanija na kraju svečane mise povodom dva velika jubileja, 75 godina života i 20 godina biskupske službe pastira mons. Stanislava Hočevara, beogradskog nadbiskupa i metropolita.

 

Beograd, 11 novembar 2020

Spomendan Sv. Martina Tourskog

 

 

Draga Ekselencijo Stanislave

Draga subraćo u episkopatu i sveštenstvu

Draga Bogu posvećena braćo i sestre, svi vernici,

 

Verujem da mogu da istaknem da naš ponovni susret ovde ima jedno posebno obeležje, a to je da zahvalimo Bogu na Njegovim mnogobrojnim darovima. To je smisao Euharistije koju smo proslavili zajedno, ona je pohvala i zahvala. Da, proslavljamo sa nadbiskupom Stanislavom dar života, krštenja, dar sveštenstva i biskupstva.

Današnji spomendan sv. Martina iz Tura je i sretna koincidencija jer se biskupu Martinu ne upućuju samo molitve da bi se primile milosti, već se on pre svega podražava, kao što trebamo da činimo sa svima svetima. Sv. Martin je rođen nedaleko odavde, u Panoniji, današnjoj Mađarskoj. Život je proveo služeći Isusu Hristu i svojoj Crkvi, pre svega promovišući zajedništvo i braneći jedinstvo, suštinske i dragocene osobine Crkve koje su ipak stalno u opasnosti zbog egoizma ljudi i napada đavolskih. Takođe, ove godine je i 25-ta godišnjica od kako je objavljena enciklika Ut unum sint, svetog Jovana Pavla II, baš o ekumenskom zalaganju i hodu ka jedinstvu, onom jedinstvu koje je Isus zatražio od Oca, pre nego što će biti raspet za nas, kako bi svet poverovao.

Od kako sam upoznao mons. Hočevara, ovih godina u Srbiji, mislim da mogu da kažem, da se on zalagao i da nastavlja da radi na zajedništvu i jedinstvu unutar Crkve, kao i na dijalogu sa Pravoslavnima i ostalim verskim zajednicama. Biskup poseduje harizmu jedinstva koja mu omogućuje da usaglašava različite senzibilitete i potrebe onih koji sačinjavaju porodicu biskupije, pojedinaca ili zajednica, a na izgradnju mističnog Tela Hristovog, koje je Crkva.

Znate da biskupi kada napune 75 godina života, moraju da ponude Svetom Ocu odreknuće od službe. Pre nekoliko sedmica je takođe i mons. Hočevar to učinio. Nije tajna što ću reći da je sutra njegov 75-ti rođendan,  iako i dalje poseduje mladalački i duh i izgled, možda zato što je salezijanac! Zato koristim ovu značajnu priliku da vam saopštim papinu odluku.

Draga ekselencijo, želja Pape Franciska je da vi nastavite sa biskupskom službom, kao Nadbiskup i Metropolita Beogradski još dve godine. Zato u ime Svetog Oca, svih prisutnih i u moje lično ime vam čestitam i želim da nastavite da budete brižni Pastir i čuvar ovog dela Božjeg naroda, koji je poveren vašem staranju. Siguran sam da vam neće nedostajati Njegove podrške a Presveta Marija, Kraljica Apostola će vam biti saputnica. Čestitke!

FOLLOW US ON: