HomevestiKardinal Sandri: Ne smijemo prihvatiti šutnju o sukobu u Ukrajini

Kardinal Sandri: Ne smijemo prihvatiti šutnju o sukobu u Ukrajini

S humanoga i kršćanskoga stajališta, ljubav prema istini koju su nam povjerili apostoli, priječi nas da prihvatimo šutnju kojom je obavijen sukob u Ukrajini, kao i trpljenje koje je prouzročio desetcima tisuća ljudi – istaknuo je kardinal Leonardo Sandri, pročelnik Zbora za Istočne Crkve, koji je, u okviru pohoda Ukrajini, u egzarhatu Harkivu, u izmučenoj pokrajini na istoku zemlje, 13. jula slavio božansku liturgiju.

Ne smijemo biti ravnodušni na vapaj siročadi i udovicâ

U propovijedi prigodom posvećenja kripte u katedrali u Harkivu, koja je u izgradnji, kardinal je, govoreći o sukobu koji od 2014. godine muči tu zemlju, istaknuo da se ne možemo praviti da ne vidimo udovice i siročad, djecu koja nemaju mogućnosti za nastavak školovanja, i koja rastu slušajući više tutnjavu topova nego zvonjavu crkvenih zvona, starije osobe koje jedva preživljavaju, te mlade koji su pozvani na oružje.

Ne želimo se pomiriti s blokiranim stanjem međunarodne zajednice

Ne želimo se pomiriti s blokiranim stanjem međunarodne zajednice – istaknuo je kardinal – i s nepouzdanjem u poštovanje dogovora koji su sklopljeni, ali često sustavno kršeni. Želimo mir, i želimo biti spremni prijeći put pomirenja, koji imamo proći zajedno, a ne sami – kazao je kardinal Sandri te na kraju Ukrajinu i njezin narod povjerio Presvetoj Mariji, svetoj Majci Božjoj.

Nadbiskup Shevchuk: grkokatolička nazočnost nije protiv Pravoslavne Crkve

U pozdravu na kraju božanske liturgije, viši je nadbiskup Sviatoslav Shevchuk kazao kako posvećenje grkokatoličke katedrale na teritoriju obilježenom pravoslavnom nazočnošću valja tumačiti kao službu duhovne skrbi o maloj grkokatoličkoj zajednici. Prisutnost jedne crkve, i ponajviše kršćanske zajednice koja živi kroz ljubav, želi biti usluga svima koji ne poznaju Boga, i to u društvu koje je još uvijek obilježeno godinama ateističkoga komunizma – napomenuo je nadbiskup.

Osvrćući se na kulturalni poziv grada napomenuo je da u njemu ima mnogo sveučilištaraca kojima je potrebna duhovna pratnja. Osim toga, podsjetio je da je Harkiv jedno od mjesta u kojima je bio zatvoren kardinal Slipyj. Viši je nadbiskup na kraju istaknuo da grkokatolička prisutnost u gradu nije protiv nikoga, ni protiv ijedne Crkve, ponajviše ne protiv Pravoslavne Crkve.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: