HomenajaveKONCERT: Nastupaju “Beogradski madrigalisti”

KONCERT: Nastupaju “Beogradski madrigalisti”

“Beogradski madrigalisti” priređuju KONCERT

Nedelja, 14. 1. 2018. u 19 časova

Crkva Krist Kralj, Krunska 23, Beograd

Dobrodošli!

(kmc)

FOLLOW US ON: