HomenajaveMarijanska pobožnost prve subote u beogradskoj katedrali

Marijanska pobožnost prve subote u beogradskoj katedrali

Mons. Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i metropolit, u subotu, 5. novembra 2022., na prvu subotu u mjesecu koja je posvećena Blaženoj Djevici Mariji, prevodit će misno slavlje u 10.00 sati, a u 9.15 molitvu krunice s razmatranjima. Za vrijeme molitve krunice mogućnost je za sakrament ispovijedi.

Svake prve subote u mjesecu u katedrali se moli i zahvaljuje za sve darove koji su udijeljeni kako bi se Marijanum mogao obnoviti. Posebno se moli za dosadašnje dobročinitelje, ali i za one koje će Bog providjeti. Sva milostinja toga dana kao i stipendiji kumulativnih misnih nakana namijenjeni su upravo za obnovu Marijanuma.

FOLLOW US ON: