HomenajaveMladomisnik Brauchler u beogradskoj katedrali

Mladomisnik Brauchler u beogradskoj katedrali

Svečano misno slavlje sa mladomisničkim blagoslovom u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu, u subotu 18. novembra u 10 sati slaviće don Zlatko Brauchler, član Papinskog svešteničkog zavoda Teutonico pri Vatikanu.

Don Zlatko Brauchler rođen je 16. avgusta 1991. godine u Spayeru (Nemačka). Studirao je filozofiju na Filozofsko – teološkom Institutu Družbe Isusove u Zagrebu, dok je pastoralni praktikum obavljao u pastoralu mladih pri župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu. Dalji tok studija nastavlja na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Kardinal Hollerich zaredio ga je za đakona 11. aprila 2023. godine u Rimu. Dok ga je za sveštenika zaredio Prefekt Dikasterija za promicanje jedinstva hrišćana, kardinal Kurt Koch, na praznik Kraljice svete krunice 7. oktobra 2023. godine u bazilici svetog Petra na oltaru Katedre u Vatikanu. Don Zlatko Brauchler je član Papinskog svešteničkog zavoda Teutonico pri Vatikanu i na postdiplomskim studijama je na Lateranu.

KMC

FOLLOW US ON: