Homelokalne vestiNadbiskup Hočevar: »Ista Božja milost može da deluje i u nama«

Nadbiskup Hočevar: »Ista Božja milost može da deluje i u nama«

Proslava Obraćenja Svetog Pavla i završetak Molitvene osmine za jedinstvo hrišćana u Crkvi Sv. Ćirila i Metodija na Banovom brdu u Beogradu

U ponedeljak 25. januara, u Crkvi Sv. Ćirila i Metodija na Banovom Brdu u Beogradu proslavljen je blagdan Obraćenja Svetog Pavla i godišnjica osnivanja Misijske družbe lazarista Sv. Vinka Paulskog. Ujedno, bio je to i dan završetka Molitvene osmine za jedinstvo hrišćana. Euharistijsko slavlje te večeri predvodio je beogradski nadbiskup mons. Stanislav Hočevar uz koncelebraciju domaćina, redovnika lazarista: patra Lojza Letonje i patra Petra Taševa, nadbiskupovog sekretara vlč. Mihaela Sokola, fra Leopolda Rohmesa i superiora isusovske družbe patra Marijana Štajnera.

U uvodnom pozdravu župnik p. Letonja izrazio je radost zbog prisutnosti nadbiskupa Hočevara i takođe uputio dobrodošlicu svećenicima i redovnicima, redovnicama, vernicima i gostima. »Slavimo Isusa Krista koji nam se objavio i koji u jedinstvu živi sa svojim učenicima«, rekao je župnik i podsetio da je na ovaj dan 1617. godine održan prvi misionarski govor Sv. Vinka Paulskog, u kojem je osnivač naglasio da je sam Bog stvorio Misijsku družbu lazarista, koja ima za cilj da propoveda Jevanđelje siromašnima. »U nastojanju da živimo za jedinstvo među svim hrišćanima, najbolji doprinos će biti da nastojimo da se preobratimo od greha. A na to nas poziva kako Sv. Pavao čije obraćenje danas slavimo, tako i Sv. Vinko Paulski«, naglasio je p. Letonja.

»Po milosti Božjoj jesam to što jesam, govorili su Sv. Pavao i Sv. Vinko. To je njihov lični iskaz«, istakao je  nadbiskup i poželeo da svako od nas može to isto da kaže. »Ista Božja milost može da deluje i u nama kao što je učinila kod Sv. Pavla. Molimo se danas da ova milost i u nama bude tako plodonosna.«

Nadbiskup je primetio da je pred svetom toliko izazova, a jedan je i taj da hrišćani i dalje ne mogu zajedno da slave Gospoda.  »U srcima ljudi postoji toliko strahova, mladi se plaše svoje budućnosti, a u svetu uvek vrebaju nove opasnosti. Zašto? Premalo verujemo u snagu Božje milosti«, zaključak je mons. Hočevara.

»Jao nama hrišćanima ako u ovo vreme ne pomažemo svetu, upravo verom u snagu milosti Božje i u iskrenom slavljenju bogosluženja.«

Nadbiskup je dodao da je u središtu današnjeg slavlja obraćenje i zapitao se: »Zar nije onaj sakrament koji nam pomaže kod obraćenja, na neki način od nas vernika ostavljen na stranu: krštenje i sveta ispovest?

Ako težimo ka obraćenju, onda će na nama delovati milost, kao što je delovala kod svetaca koje danas slavimo, Vinka i Pavla.«

Nadbiskup je napomenuo da ne možemo da verujemo po svojoj ličnoj zamisli i upitao je: »imamo li uvek pravu veru? Zar ona nije često toliko uslovljena? Nama je ovde potrebno stalno obraćenje i samo tako možemo da rastemo u Njegovoj milosti…

Tu smo danas da kažemo da samo po Božjoj milosti možemo doći do nekog savršenog pogleda i odnosa prema Bogu.«

Kad je u pitanju jedinstvo hrišćana, mons. Hočevar je istakao da jedinstvo nije plod našeg dogovaranja i da ne mogu da ga postignu vrhunski profesori. »Možemo da ga postignemo samo ako svi budemo živeli u milosti i u snazi Božjeg Duha, zajedno razgovarali i delima ljubavi odražavali ljubav Sv. Trojice.«

Na kraju euharistijskog slavlja nadbiskup je lazaristi patru Petru Taševu, povodom njegovog nedavnog slavlja posvećenja Bogu, uručio krst s obeležjem istočno-katoličkog obreda.

Robert Zajc

FOLLOW US ON: