Homelokalne vestiNadbiskup Nemet u posjeti kod istočnih katolika Melkita u Marseilleu

Nadbiskup Nemet u posjeti kod istočnih katolika Melkita u Marseilleu

Inicijativa ‘Mediteranski susreti’, koja je započela u nedjelju 17. i trajat će do nedjelje 24. septembra, održava se u Marseilleu. Riječ je o inicijativi koja slijedi nakon druga dva susreta promišljanja i duhovnosti, s naslovom „Mediteranska granica mira“, koji su održani najprije u Bariju 2020., a potom u Firenci 2022. godine. Beogradski nadbiskup i metropolit mons. dr. Ladislav Nemet SVD tom prilikom u petak 22. septembra posjetio je istočne katolike Melkite u Marseillu.

U temelju želje organizatora nalazi se uvjerenje da je Crkva na Mediteranu prisutna i djelotvorna, bogata liturgijskim, duhovnim i crkvenim tradicijama, uz današnje mogućnosti jačanja postojećih struktura zajedništva i eventualnoga stvaranja novih. Tom se inicijativom želi pridonijeti promicanju kulture dijaloga i mira za budućnost cijeloga Mediteranskoga bazena.

FOLLOW US ON: