Homelokalne vestiNadbiskupa Nemeta posetilo predsedništvo Pokreta fokolara Ekonomije zajedništva

Nadbiskupa Nemeta posetilo predsedništvo Pokreta fokolara Ekonomije zajedništva

Beogradski nadbiskup i metropolit mons. dr Ladislav Nemet sastao se u ponedeljak, 19. februara 2024. godine sa Predsedništvom Pokreta fokoala Ekonomije zajedništva u zgradi Ordinarijata Beogradske nadbiskupije. Na sastanku se razgovaralo o saradnji između Beogradske nadbiskupije i Pokreta fokolara Ekonomije zajedništva s posebnim naglaskom na susret krajem aprila ove godine na kojem će prisustvovati svi predstavnici Ekonomije zajedništva.

 

Projekat Ekonomije zajedništva nastao je 1991. godine nakon posete Kjare Lubik Brazilu, kao konkretan odgovor na socijalne probleme i ekonomsku neravnotežu ove zemlje, karakteristične za kapitalizam uopšte. Tada je upućen predlog pre svega preduzećima da udruže stečeni profit i ulože ga u jedan zajednički fond, te da ustanove organizacionu dinamiku koja bi se zasnivala na zajedništvu i bratstvu. Danas više stotina preduzeća iz celog sveta rade na principu ekonomije zajedništva, uspostavivši organizacionu strukturu zasnovanu na bratstvu i deleći proizvedena dobra.

KMC

FOLLOW US ON: