HomevestiPapa: Ljepota vječnosti je nada koja nas pokreće

Papa: Ljepota vječnosti je nada koja nas pokreće

Na slici: “Vječnost, drugo lice života” bila je tema svečane javne sjednice papinskih akademija

Povodom XXIII. svečane javne sjednice papinskih akademija papa Franjo je uputio poruku u kojoj je istaknuo da je tema vječnosti posljednjih godina prilično zanemareno područje u teološkom istraživanju, kao i u formaciji vjernika

Javno zasjedanje papinskih akademija o temi „Vječnost, drugo lice života“, poticaj je za ponovno i dublje razmišljanje o vječnom životu, bitnoj jezgri kršćanskoga života – istaknuo je Papa te primijetio – Međutim, eshatološko razmišljanje o toj važnoj temi u katehezi i slavlju ne nailazi ni na prostor, ni na pozornost koje zaslužuje. Katkada se dobije dojam da se tema vječnoga života namjerno zaboravlja i zanemaruje, jer je naizgled daleka, i strana svakodnevnom životu i suvremenoj osjetljivosti.

Budućnost nakon smrti zagonetna

Slaba pozornost prema temi vječnosti može ovisiti o brojnim čimbenicima. Jedna od pojava koja obilježava sadašnju kulturu – objasnio je Papa – jest upravo zatvaranje nadnaravnih obzora, okretanje sebi, gotovo isključiva privrženost sadašnjosti, zaboravljajući ili cenzurirajući dimenzije prošlosti, a posebno budućnosti koju, ponajviše mladi, shvaćaju mračnom i punom nesigurnostî. Budućnost nakon smrti, u tom kontekstu, neizbježno izgleda još dalja, zagonetna ili potpuno nepostojeća.

Način izražavanja koji valja obnoviti

Papa se potom osvrnuo na još jedan čimbenik ograničene pozornosti prema vječnom životu, a to je tradicionalni način izražavanja, koji se rabi u propovijedanju ili u katehezi kako bi se navijestila istina vjere. Danas se takvo izražavanje može činiti gotovo neshvatljivim – istaknuo je Sveti Otac – i katkada prenosi sliku vječnoga života koja nije ni pozitivna ni ‘privlačna’.

Ljepota vječnosti

Stoga bi nam razmišljanje crkvenih otaca i velikih teologā – prema Papinim riječima – trebalo pomoći i ohrabriti nas da djelotvorno i zanosno, izražavanjem koje odgovara našoj svakodnevici i prikladnom dubinom, ponovno istaknemo srce naše vjere, nadu koja nas pokreće i daje snagu kršćanskom svjedočenju u svijetu, a to je ljepota vječnosti.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: