HomenajaveProslava 60 godina misništva p. Taševa u župi sv. Ćirila i Metodija u Beogradu

Proslava 60 godina misništva p. Taševa u župi sv. Ćirila i Metodija u Beogradu

U nedjelju, 22. januara zajednica lazarista i župa sv. Ćirila i Metodija u Beogradu proslavljaju 60 godina misništva p. Petra Taševa. Tom prigodom bit će slavlje jubileja sa svečanom sv. misom u 10.00 sati koju će predvoditi slavljenik p. Petar Tašev.

KMC

FOLLOW US ON: