Homelokalne vestiProslavljen blagdan sv. Blaža i Marijanska pobožnost prvih subota u Beogradu

Proslavljen blagdan sv. Blaža i Marijanska pobožnost prvih subota u Beogradu

U subotu, 3. februara u beogradskoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije, misnim slavljem proslavljen je blagdan svetog Blaža, ali i nastavljena Marijanska pobožnost prvih subota u mesecu po nakani materijalne i duhovne obnove kompleksa Marijanum.

Misno slavlje predvodio je vlč. Andrej Đuriček, uz koncelebraciju katedralnog župnika i rektora Marijanuma, vlč. Mihaela Sokola.

Vlč. Andrej je na početku svoje propovedi podsetio vernike da će se naredne, 2025. godine u Crkvi slaviti i obeležiti jubilarna godina. „Na svakih dvadeset pet godina padaju jubileji. Jubileji kao posebna prilika za zahvalu Bogu na daru Sina Isusa Krista ovom svetu“, rekao je vlč. Andrej, istakavši ovom prilikom da ni ova, 2024. godina nije prazna, nije bez značaja. „Papa Franja ujedno je 2024. godinu proglasio godinu molitve, zato što je sama molitva najbolja i najefikasnija priprema za proslavu ovog jubileja“, naglasio je propovednik.

Osvrnuvši se na misna čitanja, vlč. Andrej istakao je značaj molitve, kao vida komunikacije Boga i čoveka. Kao primer naveo je molitvu, komunikaciju između Salomona, novog kralja i Boga ovim rečima: „Bog ide u susret novom kralju Salomonu, nudi mu mogućnost da izabere između različitih dobara koje ima na raspolaganju. Kralj  Salomon bira mudrost.“ Uporedivši ovu molitvu, sa odnosom Boga i čoveka danas, propovednik je rekao: „Upravo ovako izgledaju naše molitve, Bog se nama obraća sa ponudom i mi biramo šta nam odgovara. I svaka naša molitva se najčešće ostvaruje kao prošnja, kao molba. Tražimo telesno zdravlje, tražimo slogu u porodici, tražimo uspeh na poslu, ekonomsku stabilnost, bezbednost u društvu. Zaustavljajući se samo na nivou posla, porodice, zdravlja, blagostanja, ponašamo se kao praktični ateisti, materijalisti. Naše prošnje, naše čežnje, naše želje, postaju neprihvatljive Isusovim učenjima. Isusov duh treba da nas poduči o pravilnom redosledu naših molitava, naših molbi koje upućujemo Bogu.“

Propovednik je zaključio propoved pozivom upućenom svim vernicima ovim rečima: „Dozvolimo Isusovom duhu da oplemenjuje naše čežnje, naše molbe, naše prošnje da one na kraju budu izražene kao čvrsto uverenje Isusovih učenika. Ako je Bog na prvom mestu sve drugo je na svome mestu.“

Na kraju misnog slavlja usledila je molitva litanija ispred Marijinog kipa i blagoslov grla.

 

Marija Antonela Kanelić

 

FOLLOW US ON: